Cách tổ chức kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Lữ đoàn 214

10:32 - Thứ Năm, 13/07/2023 Lượt xem: 4664 In bài viết

Thực hiện phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Lữ đoàn 214 (Quân khu 3) có sự chuyển biến rõ rệt; góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Buổi sinh hoạt kiểm tra đảng viên theo kế hoạch của Chi bộ Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214) diễn ra rất dân chủ, cởi mở. Các ý kiến tham gia đóng góp cho đảng viên được kiểm tra rất thẳng thắn, chân thành, thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình cao. Thượng úy Lưu Đình Trung, Bí thư Chi bộ Đại đội 9 cho biết: “Trước khi tổ chức hội nghị chi bộ để kiểm tra đảng viên, chúng tôi hội ý trong cấp ủy thành lập tổ kiểm tra, thông báo kế hoạch thời gian, nội dung để các đảng viên cùng nắm được. Điều này giúp các ý kiến tham gia đóng góp cho đảng viên được kiểm tra có trọng tâm và chất lượng tốt”.

Thể hiện tinh thần cầu thị sau khi chi bộ tiến hành kiểm tra, Trung úy Hoàng Hoa Thám, Trung đội trưởng Trung đội 1 (Đại đội 9) chia sẻ: “Ý kiến đóng góp của các đảng viên giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về những ưu điểm và hạn chế của bản thân. Tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, nêu cao trách nhiệm, cố gắng sửa chữa, khắc phục sớm nhất những hạn chế, khuyết điểm mà đồng đội chỉ ra để ngày càng hoàn thiện bản thân trong thời gian tới”.

Những năm qua, hoạt động KT, GS được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 214 và cấp ủy các cấp triển khai nền nếp, đúng thủ tục, nguyên tắc. Hằng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bám sát đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch KT, GS năm bảo đảm phù hợp. Nội dung KT, GS toàn diện song tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sắn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Một buổi sinh hoạt kiểm tra đảng viên của Chi bộ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 (Quân khu 3).

Thượng tá Phạm Văn Dương, Phó chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 214 cho biết: “UBKT Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khi xác định nội dung KT, GS đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong chi bộ phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cương vị, chức trách của mỗi đảng viên; chú trọng KT, GS đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy, bí thư cấp ủy phải phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân cùng tham gia vào hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để có biện pháp quản lý, ngăn chặn kịp thời”.

Để nâng cao chất lượng hoạt động KT, GS, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn 214 tổ chức tập huấn cho các đồng chí trong cấp ủy những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng; nhất là quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục KT, GS đối với tổ chức đảng, đảng viên. Kết hợp kiểm tra thường xuyên với đột xuất, phân công cán bộ cơ quan UBKT Đảng ủy Lữ đoàn dự, rút kinh nghiệm các hội nghị KT, GS của tổ chức đảng cấp dưới. Qua đó, không chỉ nâng cao vị trí, vai trò của công tác KT, GS mà còn nâng cao trách nhiệm, giúp cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy nắm vững những kiến thức cơ bản đối với hoạt động này; có được những kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu khi tiến hành KT, GS; đặc biệt là kinh nghiệm phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên và quy trình trong xử lý kỷ luật.

Đại tá Nguyễn Duy Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 214 khẳng định: “Việc phát huy tốt vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy trong triển khai hoạt động công tác KT, GS góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ. Điều này giữ vai trò quyết định, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn. Thời gian qua, các cơ quan, phân đội thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả kiểm tra các khoa, mục có 100% đạt yêu cầu, trong đó 81,6% đạt khá, giỏi, Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top