Hiệu quả công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang

09:27 - Thứ Sáu, 04/08/2023 Lượt xem: 5456 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng (CTTT) trong rèn luyện, quản lý bộ đội, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 thi đấu nội dung đẩy gậy.

Trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết các cấp về CTTT trong quản lý bộ đội; Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó có nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu quả CTTT nói chung và CTTT trong rèn luyện, quản lý kỷ luật bộ đội nói riêng. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Trung tá Phạm Trường Sinh, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị cho biết: Hằng năm và từng quý, chúng tôi đều tham mưu cho Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy chế, quy định, cũng như nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Do đó không có vụ việc quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đơn vị xảy ra.

Hằng năm các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng quy chế và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Về nội dung, tập trung vào nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị... vận dụng linh hoạt, đa dạng các  hình thức giáo dục theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lí, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu kết nghĩa, thực hiện công tác dân vận... làm cho cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao kiến thức văn hóa, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn bộ binh là nơi tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao có thời điểm chiếm trên 90%, trình độ văn hóa không đồng đều, để làm tốt CTTT, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp. Thiếu tá Mùi Hảo Nghiệp, chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 cho biết: Ðể thực hiện tốt việc quản lý bộ đội, chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp với cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng rà soát, đến tận nơi nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của thanh niên trước khi nhập ngũ. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, chúng tôi tiếp tục nắm về phẩm chất đạo đức và khám phúc tra sức khỏe, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương. Vì vậy mà những năm qua chúng tôi không có trường hợp đào, bỏ ngũ, 100% chiến sĩ đều yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ phấn đấu tốt được học lớp bồi dưỡng lý luận về Ðảng và được đứng trong hàng ngũ của Ðảng trước khi xuất ngũ trở về địa phương.

Nét nổi bật trong tiến hành CTTT của Bộ CHQS tỉnh trong những năm qua là, các đơn vị đã gắn CTTT với việc duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo ý thức tự giác cao cho bộ đội trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỉ luật gắn với việc học và làm theo Bác. Nhờ có chủ trương đúng, biện pháp sáng tạo nên CTTT đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội của bộ đội; đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Ðức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận
Back To Top