Bộ CHQS tỉnh

Tăng cường quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị

09:21 - Thứ Tư, 09/08/2023 Lượt xem: 10451 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác Ðảng, công tác chính trị nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của trên, đặc biệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Quy chế số 775/QC-CT, ngày 12/5/2022 của Tổng cục Chính trị về “công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo với những chủ trương, giải pháp phù hợp, thiết thực, khả thi, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu then chốt, thời điểm dễ nảy sinh tư tưởng. Duy trì có nền nếp chế độ rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, nắm, định hướng dư luận quân nhân ở các cấp, trọng tâm là cấp phân đội.

Theo đó, công tác quản lý tư tưởng quân nhân được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng, cùng với việc duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, các đơn vị thường xuyên nắm tình hình tư tưởng bộ đội thông qua chế độ báo cáo, giao ban, phản ánh qua từng cấp; thông qua nhiều tổ chức, lực lượng, kênh thông tin để nắm chắc tình hình đơn vị, diễn biến tư tưởng của quân nhân; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý tư tưởng với quản lý quân nhân, “xây” đi đôi “chống”, lấy “xây” là chính, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, giữa giáo dục thuyết phục, cảm hóa với các biện pháp hành chính, xử lý kỷ luật nghiêm minh. Chủ động nắm toàn diện cả về nhận thức, tâm tư tình cảm, nguyện vọng cùng những trăn trở, suy tư, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân. Thượng tá Nguyễn Ðình Thuận, Chính ủy Trung đoàn 741 cho biết: Là đơn vị có quân số đông, nhiều đối tượng (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ mới, chiến sĩ năm thứ 2, quân nhân dự bị), hàng năm tiếp nhận, huấn luyện 250 - 350 chiến sĩ mới, Trung đoàn phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm chắc hồ sơ, lý lịch, trình độ, xu hướng, sở thích, năng khiếu, phẩm chất đạo đức và sức khỏe, các mối quan hệ qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương và đối chiếu với phiếu tự thuật của chiến sĩ để có biện pháp quản lý chặt chẽ tư tưởng ngay từ khi quân nhân về đơn vị. Cùng với nêu cao vai trò gương mẫu, sâu sát, cởi mở, gần gũi, đội ngũ cán bộ còn thường xuyên rèn luyện, trau dồi kỹ năng nói - viết - nghe, không nói những điều xa lạ, to tát mà nói những điều quân nhân cần nghe, những điều thiết thực, cái hay, cái đẹp tạo sức lan tỏa, thấm vào tư tưởng chiến sĩ.

Công tác thông tin, định hướng dư luận tại các cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phát huy thế mạnh của mạng xã hội, “Lực lượng 47” các đơn vị hoạt động hiệu quả trên 15 trang fanpage, nhóm zalo do Bộ CHQS tỉnh quản lý đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ðặc biệt, thông qua sinh hoạt đối thoại, trao đổi, cán bộ chủ trì các cấp kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề, sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách mới của Ðảng, Nhà nước, hoạt động của Quân đội và lắng nghe những ý kiến phản hồi, tạo sự đồng thuận cao nhất trí trong đơn vị, góp phần làm cho tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ ngày càng được củng cố, gắn bó; giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp có cơ sở để nhận định, đánh giá, dự báo và xử lý những vấn đề tư tưởng phát sinh.

Công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong LLVT tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, thể hiện trên tất cả các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh an tâm tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị. Xây dựng động cơ thái độ trách nhiệm tốt, xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ tốt đẹp, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ðại tá Trần Ðức Sinh, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị thời gian tới cần thực hiện hiệu quả Ðề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng gợi mở, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải những nội dung mới, sinh động, hấp dẫn, có tính định hướng cao cho quân nhân; thông báo kịp thời, có chọn lọc các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, trên cơ sở đó định hướng tư tưởng, rút kinh nghiệm cho quân nhân; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nắm bắt tình hình địa bàn dư luận để định hướng tư tưởng cho quân nhân.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top