Phát huy vai trò cán bộ người dân tộc thiểu số

09:31 - Thứ Hai, 14/08/2023 Lượt xem: 5849 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và tham gia có hiệu quả các hoạt động khác ở địa phương.

Trung úy Vàng A Trừ, Phó Ðại đội trưởng, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (người cầm cờ thứ nhất) là một trong số cán bộ DTTS thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.  Ảnh: Phan Hương

Ðại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc của Ðảng về công tác bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ DTTS và bám sát chức năng, nhiệm vụ, Phòng Chính trị tham mưu, giúp Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác rà soát tổng thể, quy hoạch, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS; gắn tạo nguồn, quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Trong quy hoạch lâu dài, cơ quan chú ý đến tính liên tục của các thế hệ cán bộ DTTS với các độ tuổi xen kẽ nhau để chủ động tham mưu cho cơ quan cấp trên có kế hoạch bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị trong LLVT tỉnh.

Ðại tá Thào A Của, Chỉ huy phó Quân sự, Bộ CHQS tỉnh là cán bộ trưởng thành từ cấp cơ sở, dù ở bất kỳ cương vị nào anh đều khẳng định được vai trò và uy tín của mình nhất là đối với đồng bào các dân tộc. Ðại tá Thào A Của chia sẻ: 14 năm công tác tại Ban CHQS huyện Mường Nhé (1999 - 2013), trong đó 4 năm (2009 - 2013) anh được cấp trên tăng cường giữ chức Bí thư xã Nậm Vì, đây là xã có 90% là người dân tộc Mông. Ðể hoàn thành nhiệm vụ, anh xác định phải nắm vững đặc điểm, tình hình mọi mặt của địa phương, từ đó có những góp ý thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển KT - XH với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh tố giác các loại tội phạm, không nghe theo kẻ xấu xúi giục... Với sự đóng góp tích cực của anh, xã Nậm Vì đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực KT - XH, AN - QP; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện nay, trên cương vị lãnh đạo, anh cùng tập thể Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trung tá Mùa A Phong, Chính trị viên phó, Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ cũng chính là người có 5 năm (2014 - 2019) trực tiếp tham gia thực hiện Ðề án 79 tại Mường Nhé. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị tổ trưởng tổ vận động tuyên truyền và tham gia tổ di chuyển, giúp nhân dân ổn định tình hình tư tưởng, vận chuyển nhà cửa, đồ đạc cho bà con đến nơi ở mới.

Ðó là 2 trong số rất nhiều cán bộ DTTS tiêu biểu thuộc Bộ CHQS tỉnh nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực tế cho thấy trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, dù đảm nhiệm cương vị, chức trách gì, thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, đội ngũ cán bộ DTTS đều nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, tâm huyết, tích cực, nhiệt thành với công việc được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội yêu mến.

Tính đến tháng 7/2023, Bộ CHQS tỉnh có 125 cán bộ người DTTS tập trung ở 10 dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mông, Mường, Giáy, Hà Nhì, Lào, Khơ Mú, Nhắng (dân tộc Mông nhiều nhất 69 đồng chí), chiếm 33% tổng số cán bộ. Ðội ngũ cán bộ DTTS có 1 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy cấp Bộ CHQS tỉnh, 11 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương, 6 đồng chí chỉ huy cấp phòng, ban và tương đương, 10 đồng chí chỉ huy cấp tiểu đoàn, 17 đồng chí chỉ huy cấp đại đội và 18 đồng chí chỉ huy cấp trung đội. 100% cán bộ DTTS được đào tạo, bồi dưỡng qua trường; 85,6% có trình độ đại học trở lên, 4,8% cao đẳng. Năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của cán bộ DTTS ngày càng được khẳng định trong thực tiễn. Hằng năm, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với địa phương triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tăng tỷ lệ đối tượng là DTTS để tạo nguồn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng phục vụ lâu dài trong quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương. Nhiều cán bộ DTTS sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã phát huy được năng lực, giữ các chức vụ chủ chốt, là nòng cốt trong xây dựng địa bàn vững mạnh. Ðội ngũ quân nhân chuyên nghiệp người DTTS cũng được Bộ CHQS tỉnh bố trí, sử dụng phù hợp, đúng sở trường đạt hiệu quả.

Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định: Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ người DTTS, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện với đề cao tính tích cực, chủ động sáng tạo và ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để động viên cán bộ người DTTS tự giác, tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận
Back To Top