Toàn quân tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

09:27 - Chủ Nhật, 20/08/2023 Lượt xem: 6298 In bài viết

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công văn số 2547/HD-CT hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên trong thực hiện bảo đảm TTATGT; xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cán bộ, chiến sĩ, tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT...

Nội dung tuyên truyền làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp...

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên báo chí, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, internet, mạng xã hội với các hình thức phù hợp; tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm TTATGT; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, phát động thi đua... Nêu cao vai trò của hệ thống báo cáo viên các cấp trong việc xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về bảo đảm TTATGT...

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top