Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023

17:12 - Thứ Tư, 30/08/2023 Lượt xem: 4824 In bài viết

"Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ…” là nội dung chính cuộc diễn tập tại Quảng Bình.

Quán triệt và thực hiện các nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quân khu 4 về diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2023, diễn tập KVPT và PTDS được Quân khu 4 phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức trong 3 ngày từ 29 đến 31 tháng 8 tại một số địa điểm, khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu tham gia diễn tập quán triệt nội dung trước khi di chuyển đến các vị trí, khu vực diễn tập. 

Diễn tập KVPT và PTDS tỉnh Quảng Bình năm 2023 có đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh" và đề mục "Ban chỉ huy PTDS, Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Bình tổ chức chỉ huy điều hành ứng cứu thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc hại tại khu chung cư A, thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình".

Các đại biểu tỉnh Quảng Bình tham gia diễn tập.

Theo Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4: bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Quảng Bình là tỉnh có vị trí chiến lược trọng yếu đối với quốc phòng, an ninh trong thế phòng thủ chung của Quân khu 4 và cả nước, là địa bàn quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Vì vậy, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu Quân khu 4 tham gia diễn tập. 

Mục đích diễn tập KVPT và PTDS là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động KVPT; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.

Một trong những tình huống trong diễn tập KVPT và PTDS tỉnh Quảng Bình 2023. 

Diễn tập KVPT và PTDS là dịp để lực lượng tham gia diễn tập nghiên cứu, vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự, tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự đúng cơ chế lãnh đạo và công tác tham mưu tác chiến.

Cuộc diễn tập KVPT và PTDS tỉnh Quảng Bình năm 2023 có nhiều nội dung mới, diễn ra với quy mô rộng, nhiều lực lượng, thành phần tham gia, tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập chặt chẽ, cụ thể, nhất là trong diễn tập thực binh của các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí thiết bị và phương tiện. Tất cả các thành phần tham gia diễn tập thực hiện nghiêm công tác bảo mật, thông tin tuyên truyền.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top