Gắn dân vận với xây dựng thế trận lòng dân

09:51 - Thứ Tư, 20/09/2023 Lượt xem: 5803 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, công tác dân vận được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ðiện Biên chú trọng. Kết quả công tác dân vận đã góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường mối quan hệ quân dân.

Lực lượng dân quân xã Pa Thơm sửa nhà tình nghĩa cho bà Lò Thị Dọn - đối tượng chính sách trên địa bàn.

Thượng tá Phùng Ðình Nguyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ðiện Biên cho biết: Nhận thức sâu sắc “thế trận lòng dân” là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Ðơn vị dân vận tốt” được đơn vị chú trọng thực hiện đi vào chiều sâu. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị luôn coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận của Ðảng và nhiệm vụ của quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Quan tâm xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện.

Triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, năm 2022 Ban CHQS huyện xây dựng mô hình dân vận khéo của lực lượng vũ trang huyện “Kết hợp huấn luyện với xây dựng thế trận lòng dân”. Theo đó, khi thực hiện kế hoạch huấn luyện, cán bộ chiến sĩ hành quân về cơ sở kết hợp làm công tác dân vận, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Kết quả mô hình đã huy động hơn 900 lượt dân quân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Dân quân xã Thanh Yên tu sửa 900m đường và trồng cây ban 2 bên đường đến trụ sở UBND xã; dân quân xã Pom Lót giúp dân bản Na Có 1 đắp lề đường với chiều dài 1,2km; dân quân xã Núa Ngam giúp dân di chuyển 1 ngôi nhà, khắc phục thiên tai và giúp nhiều hộ dân vệ sinh môi trường; dân quân xã Mường Pồn giúp dân đắp bờ ruộng và thu hoạch hơn 4.000m2 lúa... Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ LLVT huyện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Ðảng; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; tích cực đóng góp ý kiến, tham gia giám sát các công trình giao thông, điện, đường, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng ở địa phương.

Anh Lò Văn Mớ, bản Púng Bon, xã Pa Thơm cho biết: “Năm vừa qua, gia đình tôi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ làm ngôi nhà mới. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã đến góp nhiều công sức giúp xây dựng căn nhà. Gia đình tôi rất biết ơn các anh bộ đội, từ nay có nhà mới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất”.

Trong quá trình tiến hành công tác dân vận, Ban CHQS huyện tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn được Ban CHQS huyện lồng ghép thực hiện với các phong trào thi đua yêu nước khác mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá Nhà nước ta của các thế lực thù địch. Từ đó đề cao cảnh giác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top