Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát

09:33 - Thứ Sáu, 10/11/2023 Lượt xem: 4418 In bài viết

ĐBP - Nắm vững nguyên tắc và vị trí vai trò, tầm quan trọng công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Ðảng, Ðảng ủy Trung đoàn 741 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác KTGS. Tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS, kỷ luật của Ðảng, nhất là Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác KTGS của Ðảng đến năm 2030 gắn với “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Cùng với chủ động xây dựng kế hoạch công tác KTGS trong nhiệm kỳ và kế hoạch hằng năm, Ðảng ủy Trung đoàn còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác KTGS giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác KTGS đối với công tác xây dựng Ðảng; khắc phục được tình trạng e dè, nể nang trong KTGS và tâm lý lo lắng, không muốn được KTGS của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Hướng dẫn các cấp ủy tiến hành công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo đúng kế hoạch, đúng quy trình các bước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ.

Chúng tôi có dịp dự một buổi thông báo kết quả kiểm tra đảng viên của Ban Kỹ thuật thuộc Ðảng bộ Trung đoàn 741 đối với đảng viên Nguyễn Hữu Cường. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật Ðảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Mốc thời gian từ 1/1/2022 đến 20/6/2023. Trước đó, chi bộ đã ra quyết định, xây dựng kế hoạch, lịch chi tiết, thành lập tổ kiểm tra (tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và có báo cáo kết quả với chi bộ), chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra đồng chí Cường. Ðồng chí Ðại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Cường - Nhân viên lái xe - đảng viên được kiểm tra cho biết: Tôi nhận thức kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để những đảng viên như chúng tôi ngày càng nêu cao tính tiền phong gương mẫu, hăng hái hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Với nhận thức đó, tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong chi bộ, xây dựng kế hoạch học tập, khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong thời gian ngắn nhất dưới sự theo dõi giám sát trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư chi bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ðảng bộ Trung đoàn đã kiểm tra 2 tổ chức đảng; các chi bộ KTGS 16 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của đảng ủy; việc lãnh đạo thực hiện nền nếp sinh hoạt; việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp tác phong công tác, ý thức chấp hành nền nếp chế độ, chấp hành kỷ luật của Ðảng, của Quân đội, quy định của đơn vị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần nêu gương và kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ. Quá trình KTGS được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, phát huy tốt dân chủ, nêu cao được tính chiến đấu phê bình và tự phê bình. Kết luận rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế đối với tập thể và từng cá nhân, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện, thời gian khắc phục khuyết điểm, hạn chế nên chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ðồng chí Thượng tá Nguyễn Ðình Thuận, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Ðể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác KTGS, thời gian tới Ðảng ủy Trung đoàn 741 lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra, các đảng ủy bộ phận, chi bộ bám sát tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS. Ðồng thời, tăng cường công tác nắm, quản lý tình hình tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững Trung đoàn ổn định về mọi mặt, không để xảy ra vụ việc, không để cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải thi hành kỷ luật, tạo động lực để toàn Trung đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top