Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

10:09 - Thứ Hai, 05/02/2024 Lượt xem: 4090 In bài viết

ĐBP - Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật Nhà nước về khu vực phòng thủ (KVPT); trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về xây dựng KVPT. Đồng thời, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra khu vực quy hoạch xây dựng trận địa phòng không tại huyện Tủa Chùa. Ảnh: Đức Hạnh

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ; Nghị định 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động KVPT tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Sẵn sàng huy động mọi nguồn lực và làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện động viên quốc phòng trong các tình huống. Tham mưu cho Tỉnh đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục bổ trợ trong căn cứ chiến đấu. Thực hiện Dự án rà phá khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh trên địa bàn được 1.402/1.630,2ha, đạt 86% kế hoạch. Tham mưu Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh chỉ đạo các huyện Tuần Giáo, Mường Chà diễn tập KVPT huyện gắn với tình huống phòng thủ dân sự; huyện Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn; Trung đoàn 741 diễn tập 1 bên 1 cấp và thực hành tiếp nhận 1 tiểu đoàn dự bị động viên qua trạm, tổ chức huấn luyện, có bắn đạn thật, kết quả đạt giỏi; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong KVPT cấp xã 33/33 cơ sở (31/33 đạt giỏi, 2/33 đạt khá), diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn 10 cơ sở, ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn 12 cơ sở, kết quả đạt giỏi hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thành lập Đại đội Tự vệ PPK37mm-1 thiếu tại Cảng Hàng không Điện Biên.

Năm 2024 tỉnh ta tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; 115 năm ngày thành lập tỉnh; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang, giai đoạn 2019 - 2024; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân... những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao đối với công tác quốc phòng, quân sự của Tỉnh. Để đẩy mạnh xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng vũ trang tỉnh xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền ở các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban ngành đoàn thể làm tham mưu”; Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở vững mạnh toàn diện, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên từng địa bàn tỉnh. Tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự đặt trong tổng thể Quy hoạch của tỉnh. Chủ động bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch triển khai đầu tư, xây dựng công trình quốc phòng của thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng hoàn thiện các công trình ở khu vực phòng thủ then chốt bảo đảm cơ bản, vững chắc.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Nội dung giáo dục, tuyên truyền phải toàn diện, tập trung vào các văn bản quy định liên quan liên quan đến xây dựng KVPT, trọng tâm là Luật Quốc phòng, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Chủ động phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết đấu tranh với tư tưởng, nhận thức lệch lạc, chủ quan, mất cảnh giác, tuyệt đối hóa kinh tế, xem nhẹ QPAN và biểu hiện hình thức, thiếu quyết liệt. Đồng thời vạch trần, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Tăng cường kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT. Kết hợp xây dựng làng, xã chiến đấu, an toàn làm chủ gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao sức mạnh tổng hợp trong KVPT. Xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, bảo đảm tỷ lệ đúng theo quy định, chất lượng tốt.

Đại tá Lê Văn Sơn (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên)
Bình luận

Tin khác

Back To Top