Xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại

16:14 - Thứ Hai, 25/03/2024 Lượt xem: 3354 In bài viết

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Ban Cơ yếu Chính phủ cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu.

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Cơ yếu Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cơ yếu. Thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành cơ yếu Việt Nam triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Nổi bật là, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham mưu cấp có thẩm quyền thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ yếu, tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao vai trò của công tác cơ yếu trong tình hình mới; tham mưu xây dựng các dự án luật như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Nhà ở… Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đã thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; mật mã dân sự và phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu. 

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang  yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam; tập trung chuyển đổi số - nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia. Nâng cao nhận thức về bảo mật an toàn thông tin; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, nhân viên, duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế làm việc; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo ĐCSVN
Bình luận

Tin khác

Back To Top