Chính trịXây dựng Đảng

Chú trọng phát triển đảng trong các trường chuyên nghiệp

08:25 - Thứ Sáu, 18/02/2022 Lượt xem: 9604 In bài viết

ĐBP - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, đảng bộ các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Cùng với đào tạo chuyên môn, đảng ủy, ban giám hiệu các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là một trong những Đảng bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong sinh viên. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cho biết: Hiện Đảng bộ nhà trường có 8 chi bộ trực thuộc gồm 105 đảng viên (1 đảng viên là sinh viên). Những năm qua, Đảng ủy luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cấp ủy viên, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, được Đảng ủy quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên giúp họ nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục xét đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Đảng ủy chỉ đạo phát huy trách nhiệm của từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trong nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên để động viên những nhân tố mới, kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng cả về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận, giúp cho học sinh, sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên (HSSV). Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên nhà trường tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua các phong trào lớn như: Hiến máu nhân đạo, Chiến dịch mùa hè xanh, Chiến dịch tiếp sức mùa thi, Sinh viên xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh... Từ các hoạt động thực tiễn đó, nhiều HSSV đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường. Trong 2 năm (2020 - 2021), trường đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 97 cán bộ, viên chức, HSSV là đoàn viên ưu tú; kết nạp 43 đảng viên mới (trong đó 39 đảng viên là sinh viên).

Trong những năm qua Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác đào tạo, tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực mở các mã ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của xã hội. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu đào tạo thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trao đổi về công tác phát triển đảng viên mới, đồng chí Trần Bá Uẩn, Phó Bí thư Đảng bộ, quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đảng bộ nhà trường gồm 5 chi bộ trực thuộc với 103 đảng viên. Thời gian qua, công tác phát triển đảng của đơn vị luôn được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong 2 năm (2020 - 2021) Đảng bộ kết nạp 15 đảng viên mới (trong đó, 8 đảng viên là sinh viên). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển Đảng trong sinh viên còn gặp không ít khó khăn. Cụ thể, 2 năm gần đây, do tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động giáo dục của nhà trường phải thay đổi để thích ứng với “trạng thái bình thường mới”, gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho sinh viên; nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên ít, do đối tượng người học phần lớn là học sinh vừa tốt nghiệp THCS.

Sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của sinh viên, cùng với việc thường xuyên bồi dưỡng, lựa chọn kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn vào Đảng của cấp ủy đảng, ban giám hiệu các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều đảng viên mới là những trí thức trẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top