Chính trịXây dựng Đảng

Mường Lay phát triển đảng viên trong trường học

10:30 - Chủ Nhật, 27/03/2022 Lượt xem: 9764 In bài viết

ĐBP - Thông qua các hoạt động xuyên suốt năm học, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Bằng cách làm này việc phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên tại thị xã Mường Lay đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các trường học, củng cố sức mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: C.T.V

Tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn rộng mở đối với đội ngũ giáo viên qua các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội, nhất là với những giáo viên tâm huyết với nghề, nhiệt tình tham gia hoạt động chính khóa, công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi, các phong trào của ngành… Nhờ đó, Chi bộ nhà trường là một trong những đơn vị có tỷ lệ đảng viên cao so với các chi bộ trường học khác trên địa bàn thị xã Mường Lay.

Cô giáo Lương Thị Thắm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, cho biết: Hiện tại nhà trường có 15/23 cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên, chiếm tỷ lệ 68,2%. Các đảng viên được kết nạp vào Đảng đều là giáo viên trẻ, xông xáo, nhiệt tình, năng nổ trong công việc, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực chuyên môn, các giáo viên là đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với học sinh; luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá học sinh; tích cực vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, dạy và học. 

Tại Trường THCS Sông Đà, để phát triển đảng viên trong nhà trường, từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ Trường THCS Sông Đà đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ, đồng thời đưa ra tiêu chí để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Kết quả, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2021 chi bộ đã bồi dưỡng, giới thiệu được 11 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp được 8/11 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 72,7%. Đến nay, Chi bộ Trường THCS Sông Đà có 15 đảng viên, sinh hoạt tại 3 tổ Đảng. Hầu hết giáo viên là đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Mường Lay có 13 trường học từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT, với tổng số hơn 325 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên hàng năm được Thị ủy giao, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã, chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ bồi dưỡng rèn luyện cho quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị. Hàng năm, sau học kỳ I và trước khi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vào dịp hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chính trị và các ban xây dựng Đảng của thị xã, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Bằng nhiều biện pháp và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, công tác phát triển Đảng trong trường học trên địa bàn thị xã Mường Lay đã đạt được những kết quả tích cực, số lượng, chất lượng đảng viên tăng rõ rệt. Đến nay, 13 trường học đều có chi bộ riêng, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 51,8%.

Là một trong những tổ chức đảng có chi bộ trường học trực thuộc nhiều nhất thị xã với 5 chi bộ, do vậy, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trở thành đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy phường Na Lay. Ông Lù Văn Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Na Lay cho biết: Hàng năm, căn cứ vào phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Na Lay rà soát nguồn của các chi bộ, trong đó có các chi bộ trường học để phân bổ chỉ tiêu sao cho hợp lý, phù hợp với thực tế từng chi bộ. Riêng trong năm 2022, Đảng ủy được giao kết nạp mới 12 đảng viên. Căn cứ vào thực tế tại cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Na Lay đã phân chỉ tiêu về từng chi bộ, trong đó giao 2 chi bộ trường học Mầm non Nậm Cản và TH&THCS Đoàn Kết mỗi chi bộ kết nạp 1 đảng viên mới. Để kết quả phát triển đảng viên từ các chi bộ trường học đạt và vượt chỉ tiêu giao, Đảng ủy phường chủ động làm việc với từng chi bộ, Ban Giám hiệu các trường và trực tiếp chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, quan tâm giáo viên trẻ, giáo viên mới về trường công tác. Yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, thường xuyên cử các giáo viên đủ điều kiện về lịch sử chính trị, có phẩm chất chính trị tốt, quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Có thể khẳng định, việc quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong trường học đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các trường học, củng cố sức mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở. Đây sẽ là điều kiện quan trọng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên phấn đấu, rèn luyện vững về chuyên môn, trình độ chính trị, thực hiện tốt sự nghiệp trồng người trên địa bàn thị xã Mường Lay.

Bài: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top