Chính trịXây dựng Đảng

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Quan tâm phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

08:13 - Thứ Tư, 13/04/2022 Lượt xem: 9385 In bài viết

ĐBP - Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng…

Đoàn viên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra quân trồng cây hoa ban tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và thông tin du lịch tỉnh.

Với lực lượng trí thức trẻ tiên phong, nhiệt huyết, công tác phát triển đảng viên được Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quán triệt tới tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc, đưa chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên được kết nạp Đảng vào tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác đoàn hàng năm. Chị Trần Thị Kim Thoa, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đoàn khối hiện có trên 2.000 đoàn viên thanh niên, tham gia sinh hoạt tại 54 cơ sở đoàn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Đoàn Khối thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên để giới thiệu và kết nạp Đảng. Từ đó, Đoàn khối tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đoàn khối chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, như: Phong trào Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… Ngoài ra, chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 được các cơ sở Đoàn triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng cơ sở Đoàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới. Thông qua các hoạt động của Đoàn đã tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên trong Khối rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Cũng từ đó xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, xác định mục đích, động cơ rèn luyện đúng đắn, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ riêng trong năm 2021, các cơ sở Đoàn đã bình xét được 213 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, trong đó có 141 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

26 tuổi, Nguyễn Thị Xuân Mùi, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là kết quả của nhiều năm nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện. Đây cũng trở thành niềm vinh dự, tự hào và là nguồn động viên, khích lệ lớn với nữ đảng viên trẻ này tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Xuân Mùi cho biết: “Được trở thành đảng viên là sự phấn đấu, nỗ lực và là mong muốn, niềm tự hào của bất kỳ đoàn viên nào. Những hoạt động phong trào đoàn đã tạo cho chúng tôi môi trường sinh hoạt sinh động, giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn vai trò của mình, thể hiện tính xung kích của thanh niên thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động bề nổi… Qua đó, chúng tôi có điều kiện, môi trường để phấn đấu, nỗ lực đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Như nữ đảng viên trẻ này chia sẻ, ngoài động lực phấn đấu của mỗi cá nhân còn phải kể đến vai trò đồng hành, định hướng của đoàn cơ sở. Chị Dương Thị Chung, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Đoàn cơ sở luôn coi công tác phát triển đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, chúng tôi tích cực tham mưu triển khai tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thường xuyên tổ chức hoạt động, phong trào thi đua, phối hợp để tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên được cống hiến, thể hiện trên cả hai lĩnh vực: Chuyên môn và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi... Qua đó tìm ra các hạt nhân để công nhận là đoàn viên ưu tú, trao cho tổ chức Đảng. Ngoài ra, với những bạn đoàn viên ưu tú đã được công nhận đối tượng Đảng trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được kết nạp, chúng tôi tham mưu cho cấp ủy tìm ra những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, để các bạn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Đây cũng là kim chỉ nam để Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, góp phần củng cố và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo chị Trần Thị Kim Thoa, thời gian tới Đoàn Khối tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên; giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên thanh niên; tăng cường công tác tạo nguồn và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở đoàn...

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top