Chính trịXây dựng Đảng

Mường Nhé tăng cường công tác phát triển đảng viên

05:48 - Thứ Tư, 25/05/2022 Lượt xem: 7692 In bài viết

ĐBP - Bám sát đặc điểm, tình hình địa phương, Đảng bộ huyện Mường Nhé đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; nhanh chóng hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống của người dân trên địa bàn huyện.

Đảng bộ huyện Mường Nhé hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, trong đó: 14 đảng bộ cơ sở (11 đảng bộ xã, 3 đảng bộ cơ quan); có 31 chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 188 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó chi bộ bản 113, chi bộ trực thuộc các cơ quan là 16… Trên địa bàn huyện hiện còn 1 bản có đảng viên nhưng chưa có chi bộ (thuộc Đảng bộ xã Nậm Kè). Tổng số đảng viên 2.486 đảng viên, đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.777 đồng chí. Trong 2 năm qua do tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển đảng viên tại nhiều chi bộ cơ sở gặp một số khó khăn do tình hình dịch bệnh không mở được các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, do thanh niên thường đi làm xa; quần chúng tại địa phương đa phần đều ở độ tuổi trung niên; một số quần chúng chưa ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng… Xuất phát từ thực trạng đó, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 12/4/2922 tăng cường công tác kết nạp đảng viên năm 2022, các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể của chi đảng bộ mình về công tác phát triển đảng viên, phấn đấu năm 2022 toàn đảng bộ kết nạp 200 đảng viên trở lên.

Về công tác phát triển đảng viên, vai trò của cấp ủy cơ sở thể hiện ở một số việc cụ thể sau: Trước hết là cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. Đảng ủy xã Mường Nhé, sau khi nhận chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2022 thì có kế hoạch phân bổ cho các chi bộ trực thuộc, gồm chi bộ Nậm Pố, chi bộ trường học Nậm Pố… và những chi bộ khác trên địa bàn có nguồn phát triển đảng. Đối với các chi bộ điểm, bản phải rà soát kỹ nguồn của từng chi bộ (số lượng, khả năng phát triển, thời điểm hoàn tất hồ sơ, các vướng mắc nếu có…); không nhất thiết nơi nào có đông quần chúng thì xem nơi đó có nguồn nhiều, bởi nguồn phát triển đảng gắn liền với tiêu chuẩn về lịch sử chính trị của các quần chúng đó, đồng thời còn phải bảo đảm yếu tố “tự nguyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng” của từng quần chúng.

Còn đối với chi bộ, phải chú trọng công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Chi bộ có kế hoạch tạo nguồn thông qua việc đánh giá về năng lực, đạo đức, trình độ, lịch sử chính trị, nguyện vọng... Chẳng hạn, trong một bản hiện có 7 quần chúng, trong đó trước mắt có thể xét đưa vào diện cảm tình đảng 5 quần chúng. Còn để lại năm sau, nếu nhân sự không thay đổi thì có thể xem xét đưa tiếp 3 quần chúng còn lại vào diện cảm tình đảng, còn lại xem quần chúng phấn đấu ra sao để đề xuất cấp ủy có giải pháp tiếp theo...

Từ nguồn đó, chi bộ giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Việc “giao nhiệm vụ” này phải thực sự khách quan, hợp lý, không nặng người này nhẹ người kia, mà phải tạo cơ hội phấn đấu như nhau đối với tất cả các trường hợp. Hay việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cũng phải vừa bám sát các quy định của Đảng vừa thể hiện sự hợp lý về từng trường hợp cụ thể, tránh tạo ra dư luận không hay. Định kỳ, chi bộ phải đánh giá về việc phấn đấu của từng quần chúng ưu tú cũng như sự giúp đỡ cụ thể ra sao của các đảng viên chính thức, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả phấn đấu của từng quần chúng ưu tú.

Để làm tốt công tác phát triển đảng các cấp ủy và các đảng viên ở từng tổ chức đảng ở cơ sở phải thực sự phát huy vai trò tích cực của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ “phát triển đảng viên” theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 18/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

Với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé đã tìm cách khắc phục để công tác phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp được 69 đảng viên, đạt 34,5% kế hoạch năm.

Hữu Thỉnh (Huyện ủy Mường Nhé)
Bình luận
Back To Top