Chính trịXây dựng Đảng

Phát triển Đảng trong tổ chức Công đoàn

08:31 - Thứ Sáu, 26/08/2022 Lượt xem: 6287 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh cũng không ngừng quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng.

Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh tư liệu

Năm nay 31 tuổi, năm học 2021 - 2022 vừa qua, chị Vi Thị Vân, đoàn viên Công đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chị Vân cho biết, có được niềm vui, sự tự hào này, ngoài nỗ lực sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện của bản thân còn có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức công đoàn nơi chị công tác. Nơi đây là nền móng,  môi trường quan trọng để chị phấn đấu và trưởng thành. “Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là mong muốn của mọi đoàn viên, quần chúng ưu tú. Giờ đây, khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước tập thể, trước đồng nghiệp, trước nhân dân. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà Đảng giao phó” - Chị Vân phấn khởi chia sẻ. Ông Phạm Mạnh Phi, Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ cho biết: Trên cơ sở năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như kết quả phấn đấu rèn luyện của đoàn viên, những năm gần đây, nhiều đoàn viên công đoàn của đơn vị đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo đó, trung bình mỗi năm học sẽ có từ 2 - 4 đoàn viên công đoàn được giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng. Riêng năm học vừa qua, công đoàn nhà trường có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Nâng tổng số đảng viên là đoàn viên công đoàn lên 26/42 người.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hiện đang quản lý trực tiếp 10 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 3 công đoàn ngành và 8 công đoàn cơ sở trực thuộc. Xác định rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức công đoàn, hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp triển khai nhiều giải pháp để phát triển đảng viên trong đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên công đoàn, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”,  phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực, phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, từ năm 2021 đến nay, các cấp công đoàn đã giới thiệu cho tổ chức Đảng trên 1.500 đoàn viên ưu tú, trong đó gần 1.200 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, công đoàn các cấp đã có gần 500 đoàn viên ưu tú được xem xét, kết nạp đảng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác phát triển đảng trong các tổ chức công đoàn vẫn còn hạn chế. Một số công đoàn chưa thực sự chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng. Hơn nữa, đối với các công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, do đa phần chưa có tổ chức cơ sở đảng nên tỉ lệ đảng viên trong trong nhóm này chiếm tỷ lệ rất nhỏ... Khắc phục tồn tại này, thời gian tới, các cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, yên tâm công tác. Mặt khác, tích cực phối hợp với đoàn thanh niên cùng bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện những đoàn viên ưu tú, tạo môi trường giúp đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Quang Long
Bình luận
Back To Top