Chính trịXây dựng Đảng

Chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

07:27 - Thứ Hai, 12/09/2022 Lượt xem: 4747 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Cán bộ, đảng viên huyện Nậm Pồ tuyên truyền, vận động nhân dân xã Nà Bủng chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Là huyện vùng cao, biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vì vậy, Huyện ủy Nậm Pồ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được sự thống nhất cao, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, huyện chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiều đảng viên đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Năm 2021 toàn huyện có 48/48 TCCSĐ được đánh giá; trong đó, 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV); 36 hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV); 4 hoàn thành nhiệm vụ (HTNV); không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số đảng viên được đánh giá là 2.453/2.649; trong đó, 366 đảng viên HTXSNV, 1.966 đảng viên HTTNV...

Công tác cán bộ được huyện Nậm Pồ triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Việc tuyển chọn cán bộ đã có nhiều đổi mới, nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng đầu vào; quản lý, nhận xét đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, đảm bảo sâu sát và thực chất hơn. Việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ được thực hiện đúng quy định, quy trình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát với quy hoạch và nhu cầu sử dụng của từng cấp, từng ngành. Từ năm 2015 đến nay, huyện Nậm Pồ có 35 cán bộ cấp huyện, cấp xã được luân chuyển, điều động (điều động 28 đồng chí, luân chuyển 7 đồng chí); đến hết tháng 8/2022 điều động 12 cán bộ từ huyện xuống xã, từ xã về huyện, từ các phòng ban sang các cơ quan và ngược lại. Công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Đa số cán bộ được luân chuyển đã khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu rèn luyện, chủ động nghiên cứu, tìm tòi tiếp cận với công việc và môi trường công tác mới; giữ gìn phẩm chất, thể hiện được năng lực, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong công tác, được cán bộ và nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, với phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”, Huyện ủy Nậm Pồ đã chú trọng, chỉ đạo sát sao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú, tập trung vào số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sinh viên ra trường có năng lực học tập và đạo đức tốt, đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết trong các phong trào thi đua để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Đến hết tháng 8/2022, toàn huyện đã kết nạp mới 131 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 2.760 đảng viên.

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện. 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng; hoàn thành 1 cuộc giám sát đối với 2 tổ chức và 7 đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoạt động của các cơ quan tư pháp, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, 6 tháng qua UBKT Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên (khiển trách 1 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên); đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên. Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý Nhà nước; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhất là thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội... Từ những kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt tạo dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội nơi biên cương Nậm Pồ.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top