Chính trịXây dựng Đảng

Đảng bộ Nậm Pồ phấn đấu kết nạp 230 đảng viên

08:03 - Thứ Hai, 07/11/2022 Lượt xem: 6943 In bài viết

ĐBP - Năm 2022, Đảng bộ huyện Nậm Pồ giao chỉ tiêu phát triển 230 đảng viên mới cho 47 chi, đảng bộ trực thuộc. Đến hiện tại toàn huyện kết nạp được 131 đảng viên, đạt 56,9% kế hoạch. Tại đảng ủy một số xã, việc kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ còn thấp, đòi hỏi cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, đưa ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Hiện nay, toàn huyện có 121/121 bản có đảng viên, 106 bản có chi bộ và 15 bản chưa có chi bộ độc lập; 43 trường có chi bộ và đảng viên. Tổng số đảng viên 2.680, trong đó, đảng viên nữ 761, đảng viên người dân tộc thiểu số 2.163, đảng viên ở cơ sở xã 2.241; đảng viên khối cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang 439.  Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 6/1/2022 về kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ tại các bản chưa có chi bộ năm 2022, trong đó đề ra mục tiêu kết nạp được từ 230 đảng viên trở lên và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng ủy cơ sở.

Là huyện có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy công tác phát triển đảng viên ở Nậm Pồ có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tổ chức cơ sở đảng đã phát triển nhưng chưa thực sự mạnh, chất lượng chưa đồng đều và vẫn có nguy cơ “trắng đảng viên” bất cứ lúc nào nếu không bảo đảm được đội ngũ kế cận. Qua đánh giá, hiện nay công tác phát triển đảng viên còn chậm so với chỉ tiêu giao, do nhiều nguyên nhân, trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống của một bộ phân người dân còn nhiều khó khăn, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên ở cơ cở còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tại một số địa phương chưa được phát huy. Nhiều địa phương chưa có biện pháp cụ thể, một số cấp ủy cơ sở chưa làm tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn, cùng với đó, việc thẩm tra, xác minh ở cơ sở cũng gặp rất nhiều khó khăn, do giao thông đi lại cách trở, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số di cư ở địa phương khác vào địa bàn huyện, tình trạng thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa quê ngày càng nhiều, đội ngũ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và dạy nghề cũng không muốn trở về địa phương vì khó tìm việc. Đối với lực lượng thanh niên là phụ nữ người dân tộc thiểu số thì việc kết nạp Đảng càng khó khăn hơn do tập quán lấy chồng sớm, chỉ biết đến việc sinh con, chăm lo việc gia đình nên không thiết tha với các hoạt động xã hội.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 52-KH/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong 4 tháng cuối năm toàn Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp thêm từ 99 đảng viên trở lên. Huyện ủy Nậm Pồ xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó có nhiều giải pháp để thu hút, tạo động lực để quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Huyện ủy chỉ đạo các cơ sở đảng tích cực xác minh thẩm tra lý lịch quần chúng; chỉ đạo các ban xây dựng đảng thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc thực hiện các hồ sơ, quy trình, thủ tục kết nạp đảng. Việc phát triển đảng viên, xóa bản chưa có chi bộ phải gắn liền với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên mới kết nạp; chú trọng quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên từ hội viên, đoàn viên, thanh niên ưu tú, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, người có uy tín, người trực tiếp lao động sản xuất ở nông thôn. Bên cạnh đó, đảng ủy các xã đã chủ động điều động đảng viên là công chức xã có kinh nghiệm biệt phái về các thôn “trắng” đảng viên “ghép” chi bộ để trực tiếp lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn tạo nguồn phát triển đảng viên. Tiếp tục theo dõi giúp đỡ quần chúng đã học lớp nhận thức về đảng để được kết nạp đảng; tiến hành rà soát tìm nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng ở những bản còn ít đảng viên đang sinh hoạt ghép; bản có quần chúng theo tôn giáo, đã được đăng ký sinh hoạt tập trung để tạo điều kiện cho việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư, các chương trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi để người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình khởi nghiệp; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định để thanh niên bám trụ lao động, sản xuất trên chính quê hương; qua đó rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận đảng viên trẻ. Chủ động phân công cho cấp ủy cơ sở, những đảng viên là người địa phương có kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề dân tộc, có uy tín với đồng bào dân tộc thiểu số về sinh hoạt tại địa bàn để xây dựng nòng cốt; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng các hội, đoàn thể ở thôn bản vững mạnh để lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số giới thiệu với cấp ủy cơ sở xem xét kết nạp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: “Xác định công tác phát triển đảng sẽ còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp giao nhiệm vụ cụ thể cho bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, nắm chắc các đối tượng, quần chúng tú trong ngành giáo dục, dân quân tự vệ các xã, cán bộ, công nhân, viên chức từ huyện đến cơ sở để bồi dưỡng. Phân công các đồng chí Thường vụ phụ trách các xã trực tiếp làm việc với các chi, đảng ủy cơ sở vận động, bồi dưỡng, kiểm tra đối với các quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng”. Bám sát đặc điểm, tình hình thực tế địa phương cùng với nỗ lực phấn đấu kết nạp đạt 230 chỉ tiêu, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện đã và đang góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, là tiền đề và có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đỗ Thành Trung (Huyện Nậm Pồ)
Bình luận
Back To Top