Chính trịXây dựng Đảng

Nậm Pồ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

07:54 - Thứ Sáu, 11/11/2022 Lượt xem: 7667 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm Huyện ủy Nậm Pồ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã Na Cô Sa tổ chức kiểm tra đối với Chi bộ bản Huổi Po. Ảnh: C.T.V

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, những năm qua Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS một cách chủ động, thường xuyên, liên tục. Đồng thời, cấp ủy các cấp xác định rõ phương hướng nhiệm vụ công tác KTGS phải thiết thực, toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt triển khai quy trình thực hiện KTGS thi hành kỷ luật đảng theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm như: Việc quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên... Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, động viên đảng viên, tổ chức đảng chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; coi trọng thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để kết luận đảm bảo dân chủ, khách quan. 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra và kết luận kiểm tra 3/4 tổ chức đảng, gồm: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng đối với Đảng ủy xã Nà Khoa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy xã Nà Bủng; công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy xã Nậm Nhừ... Giám sát và thông báo kết quả giám sát 2 tổ chức đảng và 7 đảng viên: Giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Đảng ủy xã Nậm Khăn và 3 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Đảng ủy xã Nà Hỳ và 4 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tiến hành làm việc, nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đảng bộ trực thuộc, UBND huyện và một số chi bộ cơ sở...

Huyện ủy Nậm Pồ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm minh; tăng cường KTGS chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. 9 tháng qua, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 3 xã (Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nậm Khăn); kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ). Tiến hành giám sát việc chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kê khai tài sản, thu nhập; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với 2 đảng viên là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng. Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với 4 đảng viên, bằng hình thức khiển trách 1 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên; đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên... Ngoài ra, huyện Nậm Pồ chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý Nhà nước; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhất là các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác KTGS đã góp phần giáo dục, phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên huyện Nậm Pồ. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top