Chính trịXây dựng Đảng

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

07:45 - Thứ Tư, 23/11/2022 Lượt xem: 8466 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên; thời gian qua, công tác này đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mường Chà tăng cường thực hiện bài bản, nghiêm túc; qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Na Sang sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân.

Đảng bộ xã Na Sang (huyện Mường Chà) có 14 chi bộ. Nhận thức tầm quan trọng của công tác KTGS góp phần nâng cao sức mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đầu nhiệm kỳ cũng như hàng năm, UBKT Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện. Nội dung KTGS luôn đảm bảo trên cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ như: Xây dựng nông thôn mới; việc quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác phát triển đảng, việc thu, nộp đảng phí...

Ông Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang cho biết: Trong quá trình thực hiện KTGS, quan điểm là vừa nghiêm khắc, cứng rắn, nhưng cũng chia sẻ và cảm thông. Quan trọng nhất là chỉ ra được những ưu, khuyết điểm cũng như nguyên nhân dẫn đến vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó giúp họ nhìn nhận rõ khuyết điểm để khắc phục.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà, thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện tới cơ sở luôn thực hiện nghiêm công tác KTGS theo quy định của Đảng; chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy, UBKT Huyện ủy Mường Chà triển khai KTGS trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện. Trong đó, tập trung KTGS việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cụ thể như, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; KTGS những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, vi phạm...

Cùng với công tác KTGS, với mỗi tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, theo thẩm quyền, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định. Theo đó, đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mường Chà đã có 36 đảng viên phải thi hành kỷ luật; trong đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 18 đảng viên (khai trừ 6; cảnh cáo 5; khiển trách 7); Đảng ủy xã thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khiển trách; UBKT Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 đảng viên bằng hình thức khiển trách... Nội dung vi phạm chủ yếu thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, chính sách dân số; vi phạm quy chế dân chủ, thực hiện chưa đúng các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo về định mức giờ dạy, điều lệ thi giáo viên dạy giỏi, công tác quản lý bán trú... Qua KTGS và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của cơ quan UBKT Huyện ủy Mường Chà, để công tác KTGS thực sự hiệu quả, UBKT đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình từng lĩnh vực, địa bàn; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong trao đổi, cung cấp thông tin về công tác KTGS... Bên cạnh đó, với chức trách, nhiệm vụ được giao, UBKT Huyện ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Huyện uỷ đã kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng là đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng; việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đã tổ chức KTGS theo đúng kế hoạch và thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác KTGS, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Bài, ảnh: Văn Quyết
Bình luận

Tin khác

Back To Top