Chính trịXây dựng Đảng

Huyện ủy Điện Biên tăng cường quản lý đảng viên

07:44 - Thứ Sáu, 09/12/2022 Lượt xem: 5624 In bài viết

ĐBP - Công tác quản lý đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên xác định là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong bối cảnh tình hình mới, phát sinh những vấn đề như: đảng viên trẻ đi làm ăn xa; một số đảng viên có lập trường tư tưởng không vững vàng dẫn tới các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...  Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Đảng ủy xã Thanh Yên, huyện Điện Biên cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đảng bộ huyện Điện Biên hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng, 404 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 6.100 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Điện Biên có 7 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ, 6 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 5 đảng viên bị xóa tên do vi phạm quy định và Điều lệ Đảng; 1 đảng viên xin ra khỏi Đảng do đi làm xa, không tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương. Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác quản lý đảng viên; xác định các cấp ủy nhất là tại các chi bộ thôn, bản trực thuộc Đảng bộ cơ sở phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý theo quy định; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu.

Để công tác quản lý đảng viên được khoa học, thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức và Nội vụ huyện quản lý và cài đặt chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

Ông Mai Trọng Thiết, Phó Trưởng ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên cho biết: Việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm đã đi vào nền nếp, khoa học và được bảo mật theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Phần mềm quản lý rất thuận lợi cho việc quản lý đảng viên và kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Việc nhập các dữ liệu, thông tin liên quan đến từng đảng viên được tiến hành theo đúng tiến trình, các biểu mẫu báo cáo được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Định kỳ thứ 5 hàng tuần đều thực hiện việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Nhờ làm tốt công tác quản lý mà tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại hàng năm của toàn huyện đạt trên 98%.

Tuy nhiên thời gian qua, công tác quản lý đảng viên còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa. Việc chuyển sinh hoạt Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt theo quy định. Có cấp ủy cơ sở phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn chung chung, không rõ ràng; chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh. Việc phối hợp với các tổ chức và để quần chúng tham gia giám sát, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại còn có biểu hiện nể nang, né tránh khuyết điểm.

Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngược lại nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, để quản lý chặt chẽ hơn nữa đảng viên, Huyện ủy Điện Biên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú. Các chi bộ có đảng viên đi làm ăn xa phải có biện pháp quản lý chặt chẽ; thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng viên. Từ đó có thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác quản lý và xếp loại hàng năm, vừa giúp đảng viên đảm bảo thu nhập, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top