Chính trịXây dựng Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

07:56 - Thứ Tư, 15/02/2023 Lượt xem: 4901 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là phương thức, chức năng lãnh đạo, biện pháp hữu hiệu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thời gian qua, Đảng bộ TX. Mường Lay đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thị ủy Mường Lay tổng kết công tác KTGS năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chi bộ bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa hiện có 30 đảng viên. Nhiều năm trước, cũng như một số chi bộ khác, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; trong mỗi cuộc họp, nội dung vẫn còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu những buổi sinh hoạt chuyên đề. Cùng với đó, công tác tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, hương ước ở khu dân cư của mỗi đảng viên có lúc chưa nghiêm túc, tinh thần gương mẫu trước tập thể, trước nhân dân chưa cao... Xác định vấn đề then chốt của những yếu kém, khuyết điểm mà Chi bộ bản Ho Luông còn tồn tại đó là tư tưởng, nhận thức, qua công tác giám sát thường xuyên, Đảng ủy xã Lay Nưa chỉ đạo cấp ủy, chi bộ Ho Luông 2 nhanh chóng rút kinh nghiệm, thực hiện đúng các quy định, Điều lệ Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước… Nhờ thực hiện tốt công tác tư tưởng, đến nay, cấp ủy Chi bộ cũng như từng đảng viên trong chi bộ bản Ho Luông 2 đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Ông Lù Văn Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Lay Nưa cho biết, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác KTGS là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KTGS, tùy vào từng điều kiện thực tiễn, chúng tôi sẽ có cách giải quyết linh hoạt. Quan điểm là vừa nghiêm khắc, cứng rắn, nhưng cũng chia sẻ và cảm thông. Quan trọng nhất là chỉ ra được những ưu, khuyết điểm cũng như nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó giúp họ nhìn nhận rõ khuyết điểm để khắc phục.

Đảng bộ TX. Mường Lay hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm công tác KTGS theo quy định của Đảng. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS; hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy, UBKT Thị ủy Mường Lay đã triển khai KTGS trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện.

Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng đã KTGS 9 tổ chức đảng, 18 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 1 tổ chức đảng, giám sát 2 tổ chức; đảng ủy cơ sở giám sát 6 tổ chức đảng, 2 đảng viên; chi bộ trực thuộc kiểm tra 4 đảng viên, giám sát 3 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra 6 đảng viên, giám sát 3 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 tổ chức; kiểm tra tài chính Đảng đối với 3 tổ chức; giám sát chuyên đề 4 tổ chức, 1 đảng viên... Nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên, như: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII, XIII về công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm... Đặc biệt, năm 2022, trước tình trạng các vấn đề liên quan đến tiêu cực trong phòng, chống Covid-19 ở nhiều tỉnh thành, Thị ủy Mường Lay đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện KTGS việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm và đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thị xã. Qua kiểm tra, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Kiểm tra kịp thời, giám sát có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TX. Mường Lay thời gian qua. Để tiếp tục làm tốt công tác này, hiện nay, Mường Lay đang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình từng lĩnh vực, địa bàn; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong trao đổi, cung cấp thông tin về công tác KTGS. Cùng với đó, mở rộng KTGS trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa...

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top