Chính trịXây dựng Đảng

Phát triển đảng viên ở Mường Nhé

07:07 - Chủ Nhật, 26/02/2023 Lượt xem: 4510 In bài viết

ĐBP - Những năm qua huyện Mường Nhé chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Qua đó tăng cường nguồn lực, góp phần xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở, nhất là tổ chức đảng vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Cán bộ Đảng ủy xã Mường Toong kiểm tra, rà soát danh sách đảng viên trên địa bàn.

Ông Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Hiện nay, Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở (11 đảng bộ xã, 3 đảng bộ cơ quan) và 32 chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Toàn huyện có 188 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó 114/115 bản đã có chi bộ. Còn bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè chưa đủ điều kiện để thành lập chi bộ nên đảng viên chi bộ Huổi Khon 2 sinh hoạt ghép với chi bộ bản Huổi Khon 1. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng, ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU về “Phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo. Tổ chức các hội nghị gặp gỡ chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, giác ngộ cho đồng bào theo tôn giáo hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, từ đó tích cực phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra, huyện chú trọng nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên tại chỗ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Là huyện biên giới, nhiều dân tộc thiểu số, công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Do đó, hàng năm Huyện ủy Mường Nhé giao chỉ tiêu cụ thể, phù hợp đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó, tập trung vào lực lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên, dân quân, tự vệ, nhất là địa bàn chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên, đoàn viên tích cực phấn đấu, rèn luyện để tạo nguồn phát triển đảng viên; phân công cán bộ, đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng.

Song song với phát triển đảng viên mới, Mường Nhé chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Các chi, đảng bộ tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đảng viên; kiểm tra, thẩm định, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định. Năm 2022, Mường Nhé có 18,5% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 78% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến; 100% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Mường Nhé đã kết nạp 329 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 109,7% mục tiêu nghị quyết Đại hội); chuyển chính thức cho 434 ĐV dự bị; nâng tổng số ĐV toàn Đảng bộ lên 2.590 đảng viên, trong đó 1.920 đồng chí là người dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh:  Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top