Chính trịXây dựng Đảng

Tủa Chùa quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

07:46 - Thứ Tư, 01/03/2023 Lượt xem: 3555 In bài viết

ĐBP - Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tủa Chùa luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Chi bộ thôn Sín Sủ, xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) triển khai công tác phát triển đảng viên.

Tại xã Sính Phình (huyện Tủa Chùa), xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Đảng ủy xã đã quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên, các quần chúng ưu tú tham gia công tác ở thôn, bản, lao động sản xuất tại địa phương và tại các chi bộ trường học. Năm 2022, Đảng ủy xã đã kết nạp 25 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu phân bổ kết nạp đảng viên mới của Huyện ủy.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT,  Thào A Tùng (sinh năm 1995) ở thôn Dê Dàng quyết định ở lại địa phương để phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực, quyết tâm của mình, anh Thào A Tùng đã thành công thoát nghèo. Giờ đây, cùng với làm nông nghiệp, cửa hàng tạp hóa của Tùng cũng kinh doanh ổn định, giúp cải thiện thu nhập gia đình. Không chỉ thành công trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, Tùng được đánh giá là đoàn viên thanh niên tích cực, năng nổ trong các phong trào của Đoàn. Từ sự đánh giá và giới thiệu của Chi đoàn thôn, năm 2022, Tùng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thào A Tùng chia sẻ: Khi được kết nạp Đảng, em rất vui và tự hào. Bản thân đã hứa trước cờ Đảng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Công Trứ, Bí thư Đảng ủy xã Sính Phình cho biết: Đảng bộ xã Sính Phình hiện có 329 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm thực hiện. Đảng ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các thôn, chú trọng công tác tạo nguồn; giao cho các chi bộ, các hội đoàn thể bám nắm tình hình, rà soát những đoàn viên, quần chúng ưu tú có đủ trình độ, phẩm chất chính trị và đạo đức, từ đó tạo nguồn phát triển Đảng.

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ huyện Tủa Chùa vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vừa hết sức quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng (tăng 4 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2021), với 3.827 đảng viên (tăng 271 đảng viên so với năm 2021).

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện luôn xác định nhiệm vụ quan trọng cần tập trung là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên; tập trung nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên nhằm tăng cường lực lượng để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo từng đảng ủy, từng chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên hàng năm, đồng thời rà soát, lựa chọn những quần chúng ưu tú để phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể kèm cặp giúp đỡ.

Ông Giàng A Páo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tủa Chùa cho biết: Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao, với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Muốn làm tốt công tác phát triển đảng viên, một trong những yếu tố quyết định là phải làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn. Cùng với đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện. Thông qua hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các phong trào thi đua yêu nước để thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố mới, nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn. Huyện ủy cũng quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Những đối tượng đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, chi bộ phải chủ động, tích cực hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; trong quá trình kết nạp Đảng, phải đảm bảo nguyên tắc phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh hình thức qua loa, tránh tư tưởng hẹp hòi, định kiến… Đồng thời, huyện cũng đặc biệt quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và cũng tạo cho quần chúng nhân dân tin tưởng hơn vào Đảng, từ đó phấn đấu trở thành đảng viên.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top