Chính trịXây dựng Đảng

Điện Biên Đông nỗ lực xóa bản chưa có chi bộ

10:05 - Thứ Tư, 10/05/2023 Lượt xem: 1547 In bài viết

ĐBP - Giai đoạn 2021 - 2025, công tác phát triển đảng viên ở những bản chưa có chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đó, huyện Điện Biên Đông đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, trên cơ sở đó thành lập chi bộ mới, phấn đấu đến năm 2025, 100% thôn bản đều thành lập chi bộ sinh hoạt độc lập.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ 20, bản Pu Nhi, xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông).

Đến thời điểm đầu năm 2021, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông có 26 thôn, bản và 3 trạm y tế chưa có chi bộ độc lập, đảng viên phải sinh hoạt ghép tại các chi bộ khác; nhiều thôn, bản có nguy cơ tái “trắng” đảng viên. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chú trọng công tác xóa bản chưa có chi bộ.

Huyện ủy Điện Biên Đông tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ bản, tổ dân phố. Phân công trách nhiệm của từng tổ chức đảng, đảng viên và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên. Cấp ủy đảng phân công những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách địa bàn chưa có chi bộ, ít đảng viên để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng. Chú trọng kết nạp đảng là trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, đoàn thanh niên, nhất là quân nhân xuất ngũ, sinh viên mới ra trường. Cấp ủy xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở những bản, trường học, trạm y tế có ít đảng viên, gắn mục tiêu phát triển đảng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã thành lập mới 13 chi bộ thôn, bản độc lập và xóa 3/3 trạm y tế chưa có chi bộ.

Trước thời điểm tháng 9/2021, Trạm Y tế thị trấn Điện Biên Đông chỉ có 2 đảng viên, chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ nên 2 đảng viên phải sinh hoạt ghép tại Chi bộ tổ dân phố 2 (thị trấn Điện Biên Đông). Thực hiện chủ trương xóa thôn, bản, đơn vị  chưa có chi bộ của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, đầu năm 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Điện Biên Đông đã phân công chị Lò Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn về sinh hoạt và phụ trách việc sinh hoạt đảng tại Trạm y tế. Đến tháng 9/2021, Đảng bộ thị trấn Điện Biên Đông đã có quyết định tách chi bộ Trạm Y tế thành chi bộ độc lập với 3 đảng viên.

Chị Lò Thị Dung, Bí thư Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Điện Biên Đông cho biết: Từ khi thành lập chi bộ độc lập, chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú để giới thiệu xem xét kết nạp đảng viên mới. Sau gần 2 năm tách chi bộ độc lập, đến nay chi bộ Trạm Y tế thị trấn đã có 4 đảng viên chính thức và 1 đoàn viên ưu tú đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp đảng trong thời gian tới.

Ngày 5/5/2023, Đảng bộ xã Phì Nhừ công bố quyết định tách 1 chi bộ sinh hoạt ghép thành 2 chi bộ độc lập tại 2 bản: Háng Sung trên và Háng Sung dưới, nâng tổng số chi bộ thôn, bản được thành lập mới trong giai đoạn 2021 - 2023 là 5 chi bộ. Hiện nay, xã Phì Nhừ chỉ còn 1 chi bộ sinh hoạt ghép thuộc 2 bản: Pó Sinh A và Pó Sinh B. Phấn đến đến hết năm 2024, xã sẽ hoàn thành kế hoạch xóa bản chưa có chi bộ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ông Bùi Xuân Thức, Bí thư Đảng ủy xã Phì Nhừ cho biết: Giải pháp trọng tâm của xã Phì Nhừ trong công tác xóa bản chưa có chi bộ là tập trung phát triển đảng viên nông thôn tại các thôn bản có ít đảng viên. Đảng ủy xã Phì Nhừ đã phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ có ít đảng viên, kịp thời nắm bắt tình hình, thường xuyên theo dõi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng có đủ tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, trình độ, tích cực tham gia các phong trào thi đua để giới thiệu cho Đảng. Tập trung bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, nhất là quân nhân xuất ngũ, sinh viên mới ra trường… để tạo nguồn phát triển đảng viên. UBND xã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, để lao động lứa tuổi thanh niên gắn bó với quê hương, tạo nguồn phát triển đảng. Đến nay, tại 2 bản Pó Sinh A và Pó Sinh B đã có 3 đoàn viên ưu tú đang hoàn thiện hồ sơ để xem xét kết nạp đảng. Do đó, đến hết năm 2024, xã Phì Nhừ sẽ hoàn thành không còn bản chưa có chi bộ theo kế hoạch huyện giao.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top