Chính trịXây dựng Đảng

Thanh Yên đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10:06 - Thứ Tư, 31/05/2023 Lượt xem: 2176 In bài viết

ĐBP - Đảng bộ xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) có 343 đảng viên, sinh hoạt ở 25 chi bộ (18 chi bộ thôn, bản, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã đề ra 13 chỉ tiêu, trong đó xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm. Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Thanh Yên đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, sát và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chi bộ thôn Thanh Trường (xã Thanh Yên) tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Lò Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên cho biết: Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, xã đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp xuống sinh hoạt cùng chi bộ thôn, bản, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nỗ lực tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ...”.

Nhiệm vụ trọng tâm của xã là phát triển kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực 36.727 tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%... Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện; trong đó, xác định tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giá trị thu nhập cao, đẩy mạnh chăn nuôi hộ gia đình; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Xã duy trì và mở rộng hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp như sản xuất gạch không nung thủ công, sửa chữa cơ khí nhỏ... Trong xây dựng nông thôn mới, xã duy trì các tiêu chí đã đạt, tiếp tục phấn đấu đến năm 2025, toàn xã có 5 thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu; tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ nguồn ngân sách hàng năm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đến với Thanh Trường, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, con đường nội thôn đều được bê tông hóa đến từng ngõ, ngách, đường làng ngõ xóm. Ông Nguyễn Văn Lượng, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Trường cho biết: Thôn Thanh Trường có 88 hộ, 330 nhân khẩu. Bám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị cao vào sản xuất, phát triển kinh tế; phát triển các tổ xây dựng, nhận công trình, tạo việc làm cho nhiều người trong thôn. Trong đó, đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của các đảng viên trong phát triển kinh tế; xác định rõ những việc cần làm theo ngay, như tinh thần, định hướng trong nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ xã đề ra. Hiện nay, thu nhập bình quân thôn Thanh Trường đạt 45 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo; nhiều hộ gia đình có thu nhập bình quân hơn 150 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình ông Vũ Văn Tình, Nguyễn Văn Ánh chăn nuôi trâu, bò, ao cá, trồng lúa... Tình hình an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo.

Không riêng tại Thanh Trường, việc triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đang được các chi bộ triển khai bằng những định hướng và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế. Đến nay, sau một nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã Thanh Yên đã thực hiện đạt và vượt 9/13 chỉ tiêu đề ra: Tổng sản lượng lương thực đạt 21.895 tấn, tổng đàn trâu bò 2.767 con, đàn lợn 3.954 con, đàn gia cầm 182.263 con, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, duy trì đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hàng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, thu nhập bình quân đạt 42,02 triệu đồng/người/năm (tăng 6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ)...

Bài, ảnh: Nhật Minh
Bình luận

Tin khác

Back To Top