Chính trịXây dựng Đảng

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

08:49 - Thứ Sáu, 16/06/2023 Lượt xem: 3576 In bài viết

ĐBP - Cùng với việc tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tủa Chùa luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Tủa Chùa chú trọng triển khai. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 2, Đảng bộ xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa).

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới, Đảng bộ huyện Tủa Chùa luôn chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đánh giá tình hình, thực trạng trong công tác phát triển đảng trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng nói chung. Trong đó, chú trọng phát triển đảng ở những bản “trắng” đảng viên, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Là huyện vùng cao có địa hình phức tạp, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí một số nơi còn thấp và không đồng đều. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng nói chung và công tác xóa bản “trắng” đảng viên nói riêng, Huyện ủy Tủa Chùa đã ban hành kế hoạch phát triển đảng hàng năm, kế hoạch phát triển đảng trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; triển khai các phương pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả so với đặc điểm tình hình thực tế của huyện; đến nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng (tăng 5 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2020), 3.840 đảng viên (tăng 401 đảng viên so với năm 2020). Mỗi năm huyện kết nạp trên 100 đảng viên mới (riêng năm 2022, kết nạp 240 đảng viên, đạt chỉ tiêu tỉnh giao). Đối với các chi bộ bản có ít đảng viên, thiếu tính bền vững, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân tích rõ nguyên nhân, lý do khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển đảng; đưa ra các giải pháp cụ thể sát thực với từng địa phương; cử Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội đến trực tiếp để lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ Đảng ủy các xã liên quan.

Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Bí thư Huyện uỷ Tủa Chùa cho biết: Xây dựng Đảng là để củng cố, tăng cường sức mạnh cho Đảng, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tạo môi trường thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Tăng cường phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số, để kịp thời bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các cấp cơ sở. Đặc biệt, với đặc thù là huyện miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thì vai trò của đảng viên càng quan trọng. Thông qua đội ngũ đảng viên, bí thư chi bộ, cấp ủy chi bộ để tuyên tuyền, quán triệt đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào đời sống, để nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương.

Một trong những nội dung được Đảng bộ huyện Tủa Chùa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành 11 cuộc kiểm tra với 27 tổ chức đảng, 1 cuộc giám sát đảng viên đối với 1 đảng viên, 8 cuộc giám sát đối với 10 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên và 3 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 125 đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng đều đúng quy trình, quy định; hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ, tác hại của nội dung vi phạm, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới, không chỉ bó hẹp trong đội ngũ đảng viên mà đã hướng sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Từ đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao, năm 2022, Đảng bộ huyện có 47/49 chi, đảng bộ trực thuộc được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 95,9%; trong đó, 9/47 chi đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,2% (đạt 95% nghị quyết đại hội); kết nạp được 240 đảng viên (đạt chỉ tiêu nghị quyết).

Theo Bí thư Huyện ủy Vùi Văn Nguyện, thời gian tới, Đảng bộ Tủa Chùa tiếp tục xác định việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó từng người đứng đầu cấp ủy, đảng viên có chức vụ phải thật sự tiên phong, nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, để việc xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn phải thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là nền tảng để Đảng bộ huyện đạt được những thành quả tích cực, toàn diện.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top