Chính trịXây dựng Đảng

Tủa Chùa xây dựng Ðảng vững mạnh từ cơ sở

09:53 - Thứ Tư, 15/11/2023 Lượt xem: 1576 In bài viết

ĐBP - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở. Với vai trò quan trọng đó, những năm qua, Ðảng bộ huyện Tủa Chùa luôn quan tâm, chăm lo xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn 2, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.

Tại Chi bộ Thôn 2 (xã Huổi Só), vai trò lãnh đạo của Ðảng được Chi bộ thực hiện thông qua thực hành quy chế dân chủ và phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Bí thư Chi bộ Phàn A Diển cho biết: Chi bộ hiện có 20 đảng viên. Ðịnh kỳ hàng tháng Chi bộ tổ chức sinh hoạt 1 lần. Các chỉ tiêu trong nội dung Nghị quyết đều được đưa ra để bàn bạc, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp Chi bộ để thống nhất. Với cách làm như vậy, các nghị quyết của Chi bộ đều sát với thực tế và được triển khai có hiệu quả. Ngoài ra, Chi bộ còn phân công cho từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ gia đình để theo dõi việc thực hiện chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước; lấy tiêu chí thực hiện được của các gia đình là một trong những nội dung đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Từ đó, sinh hoạt Chi bộ dần đi vào nền nếp, khoa học và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên.

Ðảng bộ xã Huổi Só hiện có 143 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm nay, địa phương không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tập trung xây dựng Ðảng vững mạnh toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, nâng cao bản lĩnh chính trị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Ðảng ủy xã Huổi Só Sùng A Lử cho biết: Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Ðảng đều được thi hành tốt. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng ủy chú trọng xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Ðảng ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt ở các chi bộ, vừa giúp nắm chắc tình hình cơ sở, vừa giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, nhân dân và định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy xã Huổi Só được nâng lên.

Hiện nay, Ðảng bộ huyện Tủa Chùa có 3.857 đảng viên, 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Ðể xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự vững mạnh, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Ðảng bộ tập trung chỉ đạo, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Công tác tự phê bình và phê bình; kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng và đảng viên được các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm; 9 tháng đầu năm 2023 toàn huyện kết nạp 120 đảng viên mới, chuyển Ðảng chính thức cho 168 đảng viên dự bị, cử 218 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Ðồng chí Vùi Văn Nguyện, Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa cho biết: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ðảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XVIII, Tủa Chùa đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với đầu nhiệm kỳ và mục tiêu hàng năm. Ðến nay, 18/49 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra; 21 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100%. Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc, tạo động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top