Chính trịXây dựng Đảng

Dân với Đảng

Trách nhiệm nêu gương

08:36 - Thứ Tư, 17/01/2024 Lượt xem: 1959 In bài viết

ĐBP - Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay vấn đề “nêu gương, gương mẫu” của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta quan tâm và là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức đảng để xây dựng, phát triển địa phương.

Thời gian qua với việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước với những quy định chi tiết cụ thể, chặt chẽ và sự quyết liệt kịp thời của các cấp uỷ chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vấn đề nêu gương đối với mỗi cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến, tạo hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ vị trí lãnh đạo quản lý cơ quan đơn vị còn thiếu gương mẫu, chỉ dừng ở việc hô hào, khẩu hiệu, nói nhiều làm ít. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm… thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao”.

Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tha hóa đạo đức, lối sống. Có đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái biến chất ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và gây bất bình, bức xúc trong nhân dân. Chính vì thế trách nhiệm nêu gương và gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên càng là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Với vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, việc “nêu gương” tiếp tục là nội dung xuyên suốt, chủ đạo của chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Theo kế hoạch việc tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề năm 2024 được tỉnh Điện Biên đốc rút triển khai trên toàn tỉnh hoàn thành trong tháng 3. Từ đó sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới của cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác

Để các nội dung trọng tâm của Chuyên đề năm 2024 cũng như việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên luôn có tác động lan toả, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống hàng ngày, điều tiên quyết chính là từ ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác nghiêm túc của chính mỗi đảng viên, mỗi cán bộ.

An Biên
Bình luận

Tin khác

Back To Top