Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

07:17 - Thứ Bảy, 03/02/2024 Lượt xem: 4588 In bài viết

ĐBP - Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Muốn Đảng mạnh thì “gốc rễ” phải bền, “tế bào” phải khỏe, do vậy những năm qua, Đảng bộ huyện Mường Ảng đã không ngừng sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong sinh hoạt chị bộ. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Trung tuần mỗi tháng Chi bộ tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch. Các buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Mỗi đảng viên đều tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để buổi sinh hoạt Chi bộ có chất lượng tốt nhất trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy thị trấn và điều kiện thực tiễn tại địa phương. 

Bà Phan Thị Lan, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 9 cho biết: Chi bộ có 17 đảng viên. Theo Điều lệ Đảng, định kì hàng tháng chi bộ sinh hoạt 1 lần và họp đột xuất khi cần. Mỗi cuộc họp, chi bộ lựa chọn những vấn đề trọng tâm sát thực tế ở cơ sở để tập trung thảo luận và bàn giải pháp thực hiện. Ví dụ như với thị trấn Mường Ảng, việc cần làm đó là xây dựng đô thị ngày càng văn minh. Do đó, chúng tôi bàn về cách thức gìn giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc, bảo vệ phát triển cây xanh, bồn hoa... Hay như trước đây, trong quá trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội thị, chúng tôi bàn giải pháp cùng cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân hiến đất với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”... Nhờ cách làm linh hoạt, chất lượng sinh hoạt chi bộ của chúng tôi được nâng lên rõ rệt, khắc phục tình trạng sinh hoạt chung chung, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Thực tế cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, các chi bộ, nhất là chi bộ thôn, bản, tổ dân phố đã có nhiều cách làm sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút đảng viên dự tập trung hơn. Thêm vào đó, nhiều ý kiến tham gia trực tiếp giúp cuộc họp trở nên thiết thực, hiệu quả; ý thức tự phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên cũng được nâng lên rõ rệt. 

Ông Lường Văn Thiện, Bí thư Chi bộ bản Xuân Món, xã Búng Lao chia sẻ: Vào cuộc họp chúng tôi luôn đóng góp cho đồng chí mình thẳng thắn nhất. Việc tốt thì mình học hỏi để nhân rộng, việc chưa tốt thì mình góp ý, chỉ ra để rút kinh nghiệm giúp nhau cũng tiến bộ hơn.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thời gian qua, Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành nhiều văn bản, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Các chi, đảng bộ đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng cũng thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư, phó bí thư chi bộ. Chỉ đạo, phân công cấp ủy viên từ cấp huyện đến cấp xã, phường về dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề ở các chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng cho biết: Đảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 197 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để nhìn nhận, đánh giá và có cách điều chỉnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trên địa bàn một cách hiệu quả, sát thực tế, vừa qua, Thường trực Huyện ủy và các ban xây dựng đảng đã có buổi dự sinh hoạt chi bộ đình kỳ tại tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị và cách thức tổ chức sinh hoạt của Chi bộ rất chất lượng. Tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ nét, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Với sự linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức, điều hành, các chi bộ, nhất là chi bộ thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Mường Ảng đã và đang phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư. Rõ nét nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Người dân hiểu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Bởi vậy, những năm gần đây, thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện đều có sự đồng thuận rất lớn từ phía nhân dân. Nhân dân trực tiếp hiến đất, góp tiền, ngày công lao động với tổng giá trị quy đổi nhiều tỷ đồng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top