Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối

18:24 - Thứ Hai, 10/01/2022 Lượt xem: 3700 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (10/1), các cơ quan Khối Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các cơ quan khối Đảng tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, các cơ quan trong Khối tiếp tục có nhiều đổi mới, chuyển biến về nội dung, hình thức và chất lượng công tác thi đua. Cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; các tổ chức đoàn thể tại các cơ quan đã tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả, các mặt công tác cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua Khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, như: Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025… Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Năm 2022, các cơ quan trong Khối đề ra 6 nhiệm vụ chung. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua của tỉnh, của Khối năm 2022.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị đã bình xét và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cơ quan trong khối. Hội nghị cũng suy tôn Trường Chính trị tỉnh làm trưởng Khối; Báo Điện Biên Phủ làm Phó Khối thi đua cơ quan Đảng tỉnh năm 2022; ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top