Tủa Chùa quan tâm phát triển đảng viên

09:52 - Thứ Hai, 21/08/2023 Lượt xem: 4640 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy Tủa Chùa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, phát triển đảng viên. Nhờ đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Ðảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa. Ảnh: T.L

Ðảng bộ xã Xá Nhè là điểm sáng của huyện Tủa Chùa trong công tác phát triển đảng viên. Ðể nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Ðảng ủy xã đã tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện chỉ tiêu được giao hàng năm, Ðảng ủy xã chủ động rà soát nguồn quần chúng tại các thôn, bản. Từ đó, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đến từng chi bộ. Cùng với đó, Ðảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân được rèn luyện, thể hiện mình. Thông qua các hoạt động, phong trào, các đoàn thể chính trị sẽ lựa chọn được những hội viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ.

Bí thư Ðảng ủy xã Xá Nhè Ðoàn Văn Ngọc cho biết: Ðảng ủy xã thực hiện phân công các đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, bản và trực tiếp giúp cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc phát triển đảng viên mới. Ðồng thời, các chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và khi đủ điều kiện làm thủ tục đề nghị xem xét kết nạp vào Ðảng.

Nhờ sự sát sao trong chỉ đạo và cách làm phù hợp, từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ xã đã kết nạp 22 đảng viên mới, đạt 95,6% chỉ tiêu giao. Với nguồn quần chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về số lượng lẫn chất lượng, dự kiến năm 2023, Ðảng bộ xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do Huyện ủy giao.

Tại xã Tủa Thàng, phần lớn thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm xa, dẫn đến việc tạo nguồn kết nạp Ðảng gặp nhiều khó khăn. Từ thực trạng này, Ðảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới theo từng năm, giao chi tiết chỉ tiêu đến từng thôn, bản. Ðảng ủy phân công đảng viên giữ chức vụ trực tiếp phụ trách chi bộ thôn, quan tâm tạo nguồn, động viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú để họ có nhận thức đúng và tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp Ðảng. Bí thư Ðảng ủy xã Tủa Thàng Hạng A Sử cho biết: Ðảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển Ðảng. Ngay từ đầu năm 2023, Ðảng bộ xã đã kết nạp 4 đảng viên mới, lập danh sách 18 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Ðảng và cử 20 đảng viên dự bị tham gia học lớp đảng viên mới, chuyển Ðảng chính thức cho 14 đảng viên. Không những tăng về số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp có chuyển biến tích cực, là người tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tích cực vận động, giúp đỡ người dân làm theo.

Ðảng bộ huyện Tủa Chùa hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng, với 3.829 đảng viên. Năm 2023, huyện Tủa Chùa được giao chỉ tiêu kết nạp 240 đảng viên mới. Ðể hoàn thành mục tiêu đề ra, cũng như tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở từng tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Ðồng thời, gắn vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giải quyết khó khăn trong việc tìm nguồn, tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Ðảng. Ðặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí Huyện ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn xã để cùng với các cấp ủy đảng chăm lo phát triển đảng viên mới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2023, Ðảng bộ huyện Tủa Chùa kết nạp 64 đảng viên mới. Ðội ngũ đảng viên mới đã kịp thời bổ sung sức trẻ, tăng sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của các tổ chức đảng ở địa phương.

Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top