Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát ở Nậm Pồ

09:02 - Thứ Ba, 22/08/2023 Lượt xem: 3202 In bài viết

ĐBP - Hoạt động giám sát của HÐND, Thường trực HÐND, các ban HÐND và đại biểu HÐND huyện Nậm Pồ thời gian qua đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; đặc biệt chú trọng hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề cụ thể, còn nhiều bức xúc trong đời sống, xã hội. Thông qua giám sát giúp các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xây dựng một số chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhân dân bản Mới 2, xã Chà Cang phát biểu ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HÐND huyện Nậm Pồ.

Ðể nâng cao hiệu quả giám sát, căn cứ vào chương trình hoạt động, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HÐND huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ thời gian, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HÐND phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ông Chẻo A Xoang, Phó Chủ tịch HÐND huyện Nậm Pồ cho biết: “Xác định giám sát là một trong những chức năng cơ bản của HÐND, là cơ sở để HÐND xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của huyện. Do đó, hoạt động giám sát của HÐND, Thường trực HÐND, các ban HÐND huyện tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức; các cuộc giám sát chuyên đề được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương và báo cáo kết quả giám sát cũng như việc tổ chức triển khai giám sát tại các cơ quan, đơn vị đều được tiến hành nghiêm túc đúng yêu cầu”. Nhờ đó, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Nổi bật là, 6 tháng đầu năm Thường trực HÐND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 35/NQ-HÐND của HÐND huyện về việc “mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Nậm Pồ năm 2022” (gọi tắt là Nghị quyết số 35); khảo sát một số nội dung phân bổ kinh phí mua sắm tài sản năm 2023. Qua giám sát, đã đánh giá kết quả thực hiện của các cấp, các ngành, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan đối với những tồn tại, hạn chế; đồng thời có kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thường trực HÐND huyện thường xuyên theo dõi, rà soát, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được HÐND huyện ban hành, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện một số chương trình, dự án trên địa bàn huyện.

Ðơn cử như tại Nghị quyết số 35, HÐND huyện Nậm Pồ chỉ rõ: Việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm chưa sát thực tế, danh mục mua sắm không rõ chủng loại, có tài sản chất lượng còn hạn chế. Công tác quản lý, bàn giao một số công trình, dự án sau đầu tư chưa đảm bảo (không có thủ tục, hồ sơ lưu)… Ðể xảy ra những tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND huyện. HÐND huyện yêu cầu UBND huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định đối với các dự án hoàn thành; quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành từ năm 2022 trở về trước.

Cùng với hoạt động giám sát, huyện Nậm Pồ đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. 6 tháng đầu năm, Thường trực HÐND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 14, HÐND huyện trên địa bàn 15/15 xã; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ða số ý kiến, kiến nghị được các cơ quan chức năng và đại biểu đối thoại, giải trình đầy đủ, có phương hướng giải quyết cụ thể. Từ hoạt động tiếp xúc cử tri, có thể thấy rằng đại biểu HÐND huyện Nậm Pồ đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HÐND. Ðại đa số đại biểu HÐND nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HÐND tại các kỳ họp đây chính là cầu nối giữa người đại biểu với cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HÐND.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top