Bổ nhiệm ông Vũ Văn Công giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh

17:25 - Thứ Ba, 22/08/2023 Lượt xem: 2827 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (22/8), UBND tỉnh tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Vũ Văn Công, Trưởng phòng Tổng hợp 1, Văn phòng Tỉnh ủy đến giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho ông Vũ Văn Công.

Tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 18/8/2023, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Công, Trưởng phòng Tổng hợp 1, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/8/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị ông Vũ Văn Công tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý để cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. Phát huy năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các địa bàn vùng dân tộc thiểu số; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, chính sách xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư; phát huy vai trò là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn, gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bố trí, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; giữ gìn, bảo tồn phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Văn Công cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng giao đảm nhận nhiệm vụ, cương vị công tác mới tại Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, tu dưỡng rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top