Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

09:21 - Thứ Tư, 23/08/2023 Lượt xem: 2366 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Những năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cán bộ xã Phì Nhừ, huyện Ðiện Biên Ðông vận động người dân bản Phì Nhừ B tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bà Vi Thị Hương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; triển khai công tác dân vận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành chương trình công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, nhất là các vần đề bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Ðồng thời, tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp tham mưu, đề xuất thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa công sở, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm cấm lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại của công dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác dân vận thông qua việc tăng cường bám nắm địa bàn, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác phòng chống tội phạm. Bên cạnh việc tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước; tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Ðồng thời, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình “Khu dân cư tự quản”, “Ðội an ninh thôn, xóm”, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho người dân. Bằng nhiều hình thức cụ thể như duy trì hoạt động của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chi hội ở cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng chính trị, giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phản ánh ý kiến và nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân... Hiện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hỗ trợ người dân làm nhà theo Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác dân vận đã có chuyển biến rõ rệt, ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Nhờ đó, nhận thức của nhân dân đã từng bước nâng cao, hầu hết người dân đã nghiêm túc chấp hành các đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sẵn sàng ủng hộ các chương trình, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top