Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 - 2025

17:38 - Thứ Năm, 24/08/2023 Lượt xem: 7746 In bài viết

ĐBP - Ngày 24/8, tại Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 – 2025 tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; cho ý kiến về phương án thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Đối với chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng và đã bắt đầu xây dựng Đề án tổ chức từ năm 2021. Sau khi hoàn thiện Đề án, tỉnh đã báo cáo xin chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đề án tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 2 nội dung: Các hoạt động kỷ niệm theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến nay, tỉnh đã có báo cáo trình Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Cùng với đó, hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động xây dựng nhà Đại đoàn kết; phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm; chủ động làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương để phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia thảo luận làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động kỷ niệm; số lượng thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn để hoạt động hiệu quả; đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương có kế hoạch hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền hướng tới lễ kỷ niệm. Đặc biệt, cần báo cáo Ban Bí thư sớm phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để tỉnh có cơ sở, nguồn lực triển khai các bước tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập hợp, rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ danh sách thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban theo hướng tinh gọn để trình Ban Chỉ đạo ban hành quyết định thành lập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi ý danh sách các thành viên Ban Tổ chức dự kiến 12 đồng chí; danh sách các thành viên Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần đảm bảo, Tiểu ban An ninh… Đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị tất cả các tiểu ban khi được phân công, giao nhiệm vụ không được chờ đợi mà phải bắt tay vào làm việc ngay. Sau đây đúng 4 tuần, ngày 21/9, Ban Chỉ đạo sẽ họp cuộc tiếp theo để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 – 2025.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top