Tạo môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ từ cơ sở

09:37 - Thứ Tư, 30/08/2023 Lượt xem: 4107 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao, góp phần giúp cán bộ rèn luyện, trưởng thành hơn trong thực tiễn. Trong luân chuyển cán bộ tỉnh ta đã kết hợp với việc bố trí cán bộ không là người địa phương nên khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều động, luân chuyển cán bộ tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

Ðồng chí Vàng A Kỷ, Bí thư Ðảng ủy xã Si Pa Phìn (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo huyện Nậm Pồ kiểm tra tiến độ, động viên hộ dân bản Chế Nhù làm nhà đại đoàn kết. Ảnh: Sầm Phúc

Với công tác luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành các quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã luân chuyển 86 cán bộ. Trong đó, Trung ương luân chuyển về tỉnh 1 đồng chí; cấp tỉnh luân chuyển về huyện 11 đồng chí; cấp huyện luân chuyển về cấp tỉnh 3 đồng chí; ngành này sang ngành khác 1 đồng chí; cấp huyện luân chuyển về xã, phường, thị trấn 50 đồng chí; luân chuyển từ xã về huyện 5 đồng chí; luân chuyển từ xã này sang xã khác 10 đồng chí...

Tháng 7/2020, đồng chí Vàng A Kỷ, Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ được Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy xã Si Pa Phìn. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Kỷ đã đi sâu đi sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Bằng trách nhiệm và khả năng của mình, đồng chí Kỷ đã cùng Ban Chấp hành Ðảng bộ xã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các mặt về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nghị quyết phát triển chăn nuôi và xây dựng nông thôn mới. Ðồng chí Vàng A Kỷ chia sẻ: “Những kinh nghiệm tích lũy tại cơ sở đã cho tôi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, chỉ đạo và giao tiếp với nhân dân; am hiểu thực tế cuộc sống cũng như các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết tại địa phương”.

Cùng với việc luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy đã lãnh đạo kết hợp điều động, luân chuyển cán bộ với thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương. Trong 2 năm (2021 - 2022) và 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí, điều động kếp hợp luân chuyển 45 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trong đó luân chuyển 15 đồng chí). Hiện nay, tỉnh có 10/10 chức danh bí thư cấp huyện không là người địa phương; 10/10 chức danh chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương; các chức danh theo yêu cầu đã cơ bản đảm bảo quy định không là người địa phương, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo hoàn thiện ở một số vị trí khuyết thiếu sau khi kiện toàn nhân sự.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác luân chuyển cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy trình. Ða số cán bộ được luân chuyển về các địa phương, đơn vị đều yên tâm công tác, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ðặc biệt, việc thực hiện luân chuyển cán bộ và chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không là người địa phương đã giúp cho địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn về công tác cán bộ; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cả trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác luân chuyển và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương. Một số cán bộ khi luân chuyển về địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có việc chưa thật hiệu quả. Cơ chế, chính sách của Trung ương đối với cán bộ luân chuyển còn bất cập (còn tình trạng tổng thu nhập của cán bộ ở nơi luân chuyển đến thấp hơn so với nơi công tác trước khi luân chuyển).

Ðể nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, thời gian tới tỉnh ta tiếp tục xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm đảm bảo khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa đảm bảo tính ổn định và phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu, vận dụng các quy định của Ðảng, Nhà nước để ban hành quy định cụ thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, chế độ đãi ngộ phù hợp, tạo động lực cho cán bộ được luân chuyển ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, giúp đỡ, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ được luân chuyển…

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top