Vang mãi lời thề ngày Độc lập

09:31 - Thứ Năm, 31/08/2023 Lượt xem: 3076 In bài viết

ĐBP - “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, 78 năm qua lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vẫn vang vọng mãi. Tiếng hô vang Lời thề Độc lập như lời kêu gọi, cổ vũ hiệu triệu trái tim người dân Việt Nam đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc và đến nay vẫn luôn là động lực, dũng khí hun đúc sự quyết tâm, nỗ lực của hàng triệu triệu người dân Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh…

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Kể từ thời điểm đó, toàn dân tộc Việt Nam cảm nhận được niềm hạnh phúc thiêng liêng khi cả đất nước bước sang trang sử mới.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập, tự do. Đó là kết tinh các giá trị truyền thống anh hùng, tinh thần và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của nước Việt Nam độc lập, tự do; là chân lý của thời đại.

Đây là văn kiện lịch sử vô giá, một kiệt tác chính luận, lời tuyên bố hùng hồn với thế giới về những nội dung đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam; đồng thời, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, Nhân dân ta trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh lịch sử - giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

9 năm sau ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, vào ngày 7/5/1954 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” đến xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà với đại thắng mùa Xuân năm 1975; từ những khó khăn của những năm tháng sau giải phóng đến thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước với những thành quả to lớn, tất cả đều khởi phát từ sức mạnh to lớn của lời thề thiêng liêng ngày Quốc khánh.

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Kế thừa các giá trị to lớn từ thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho Điện Biên những đổi thay kì diệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự phát triển của Điện Biên trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đặc biệt sau khi chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên đã khẳng định ý chí tự cường của người dân Điện Biên. Trên mảnh đất giàu tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đoàn kết một lòng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Vượt qua những khó khăn, thách thức, nhiều năm qua Điện Biên luôn đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Hiện nay đứng thứ 2/14 tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Với nhiều chủ trương và các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo động lực thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển. Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến. Những năm qua Điện Biên thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, đề xuất và triển khai nhiều dự án tại địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, các dự án phát triển đô thị, dịch vụ lớn, như: Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, Dự án Đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Khối đại đoàn kết các dân tộc luôn được củng cố tăng cường. Đảng bộ tỉnh Điện Biên đoàn kết thống nhất trong chủ trương và hành động, cùng với những thành tựu đạt đã được tạo tiền đề, nền móng vững chắc để đồng bào các dân tộc và chính quyền các cấp trong tỉnh chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Thời gian dù đã lùi xa nhưng âm vang của Tuyên ngôn cùng lời thề Độc lập đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. 78 năm qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn cổ vũ toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn thách thức. Cùng với nhân dân trong cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn tự hào có một Đảng cách mạng chân chính, có Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ lối, soi đường, quyết tâm ra sức thi đua xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

AN BIÊN (tổng hợp)
Bình luận

Tin khác

Back To Top