Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV

09:47 - Thứ Sáu, 01/09/2023 Lượt xem: 5641 In bài viết

Ðồng chí Mùa A Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

ĐBP - Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công với chủ đề “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Ðảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Ðại hội đã đề ra 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm chủ trương, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, với 10/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội.

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ Dự án Ðầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Ðiện Biên.

Ngay sau Ðại hội, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã kịp thời lãnh đạo xây dựng và ban hành 11 nghị quyết chuyên đề trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 4 chương trình hành động, 4 đề án, 95 kế hoạch và nhiều chủ trương cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện trên các lĩnh vực.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, với 10/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 9,33%/năm, tăng cao so với mục tiêu Nghị quyết. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 48,6 triệu đồng/năm, tăng 1,46 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 2.442,74 tỷ đồng, vượt 22,4% mục tiêu Nghị quyết.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2023 vượt 2,68% mục tiêu Nghị quyết; hình thành một số vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (lúa, gạo, chè, cà phê, mắc ca...); hình thành 56 sản phẩm OCOP có chất lượng tốt; dự ước đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết, 48,7% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3,7% mục tiêu Nghị quyết.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế”; tiếp tục thực hiện đầu tư các sản phẩm có thế mạnh cho phát triển du lịch của tỉnh; tổ chức thành công Lễ hội Hoa ban hàng năm, một trong các thương hiệu du lịch đặc sắc riêng có của tỉnh; đưa vào khai thác sử dụng một số công trình: Ðền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Ðiện Biên Phủ, Bức tranh Panorama trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, Khu tưởng niệm Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng... góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, tăng sức hút cho ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh. Dự ước giai đoạn 2021 - 2023, đón 2,086 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,073 triệu lượt khách nội địa và khoảng 13.380 lượt khách quốc tế đến Ðiện Biên.

Tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” về kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Ðầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Ðiện Biên, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành trong tháng 11/2023; tích cực chuẩn bị các thủ tục đầu tư dự án Cao tốc Sơn La - Ðiện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12D; khởi công dự án Ðường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12, đường Ðông Ðiện Biên (ÐT.147), ÐT.143... mở ra không gian phát triển mới của tỉnh. Ðồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Ðiện Biên; tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư nâng cấp Lối mở A Pa Chải - Long Phú lên cửa khẩu song phương... Trong giai đoạn 2021 - 2023, đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành 9 công trình thủy điện với tổng công suất 142 MW...

Ðể huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đã có nhiều nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước đến khảo sát, đề xuất và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh thuộc các lĩnh vực như: Phát triển đô thị, thương mại, trồng rừng, trồng cây mắc ca, các dự án thủy điện, điện gió, điện sinh khối... trong đó, có 26 dự án đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ tạo nguồn thu từ đất. Giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 42 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký trên 16.209 tỷ đồng;

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; toàn tỉnh hiện có 484 cơ sở giáo dục đào tạo, với 223.860 học sinh, sinh viên; duy trì, củng cố và nâng cao kết quả, tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và chuẩn xóa mù chữ; phối hợp với Bộ Giáo dục và Ðào tạo xây dựng, bổ sung quy hoạch Trường Ðại học Ðiện Biên vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường đại học theo quy định. Quan tâm thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hệ thống cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư, đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung, tăng cường; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, trợ cấp cho các đối tượng yếu thế góp phần ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2021 - 2023, dự ước toàn tỉnh huy động được 1.365,181 tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo; dự ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo mới giảm xuống còn 26,57%, bình quân giảm 4,17%/năm, vượt 1,24 điểm % so với mục tiêu Nghị quyết. Tỉnh đang tập trung thực hiện hỗ trợ làm nhà Ðại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo bằng nguồn vốn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động dự kiến hoàn thành trước ngày 3/2/2024.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; giải quyết kịp thời các vấn đề lợi dụng tôn giáo, vi phạm quy chế biên giới... Triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; duy trì và mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh Ðông Bắc Thái Lan; thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và một số nước trên thế giới theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Ðảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt; một số vụ án, vụ việc được phát hiện và chỉ đạo xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác dân vận có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác hưởng ứng, ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã bám sát thực tế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Phương thức lãnh đạo của Ðảng có nhiều đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; các Ban Chỉ đạo đã phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhờ vậy, nhiều dự án trọng điểm tồn đọng kéo dài được tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm; các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Ðể đạt được những kết quả trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, hỗ trợ của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Song song với đó, là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng bộ tỉnh, cùng với những giải pháp đúng đắn ngay từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội, sát với tình hình thực tế, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời nhận được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp để quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Biến nguy thành cơ, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, biến tiềm lực thành nguồn lực. Xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân”, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Ðiện Biên như sau:

Một là, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Ðảng; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Ðảng, của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành. Các chủ trương, giải pháp ban hành phải được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.

Hai là, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng thành các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

Ba là, cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nội tại; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh, thành phố để phát triển. Nắm bắt, phân tích và dự báo sát với thực tế, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tính kỷ luật trong việc tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch hàng năm gắn với nhiệm vụ, định hướng trong kế hoạch 5 năm.

Bốn là, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các lực lượng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, có sự tín nhiệm, tin tưởng của nhà đầu tư, sự đồng tình ủng hộ của dư luận và tin tưởng của Nhân dân.

Năm là, chú trọng tăng trưởng kinh tế đi đôi với chăm lo phát triển xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, lợi ích chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Luân chuyển, điều động, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng người, đúng việc; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; kịp thời thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

Bảy là, thường xuyên, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước

Tám là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò giám sát của Nhân dân. Thể chế hóa cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với đường lối đúng đắn của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, sự ủng hộ, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vươn lên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong nửa chặng đường vừa qua, tỉnh Ðiện Biên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Bình luận

Tin khác

Back To Top