Gần dân, trọng dân, tin dân để được Nhân dân yêu quý, ủng hộ

09:50 - Chủ Nhật, 03/09/2023 Lượt xem: 5477 In bài viết

ĐBP - 6 điều Bác Hồ dạy là di sản tinh thần vô giá, cẩm nang, chuẩn mực đạo đức, tư cách, mục tiêu rèn luyện, phấn đấu, công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Ðiện Biên nói riêng. Ðối với Công an tỉnh Ðiện Biên, bài học kinh nghiệm quý giá, lớn lao nhất, là hệ quả tất yếu mang lại những giá trị to lớn này chính là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trên cơ sở bài học về “Lấy dân làm gốc” qua lời dạy “Ðối với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép”.

Mô hình Dòng họ bình yên tại huyện Tủa Chùa, điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong những chủ trương, giải pháp cơ bản và xuyên suốt, là sợi chỉ đỏ nối dài những chiến công thành tích của lực lượng Công an Ðiện Biên trong suốt tiến trình lịch sử hơn 70 năm qua chính là tiếp tục đổi mới việc ra quân tăng cường CBCS xuống cơ sở, thực hiện “ba cùng” với Nhân dân để giữ vững an ninh trật tự, gắn với xây dựng lực lượng Công an Ðiện Biên luôn trong sạch vững mạnh với phương châm hành động là “Gần dân, tin dân, trọng dân để được Nhân dân yêu quý, ủng hộ và giúp đỡ”. Nhằm chuyển hóa những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành ít phức tạp và không phức tạp, xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn vùng cao, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm Công an tỉnh đều tổ chức ra quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở. Qua tổng kết đánh giá, những địa bàn có cán bộ, chiến sĩ tăng cường đều được củng cố toàn diện từ hệ thống chính trị, đến việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhận thức của nhân dân về pháp luật, tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm được nâng cao; thông qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ công an được rèn luyện, tu dưỡng và trưởng thành hơn.

Do có chủ trương đúng, biện pháp tổ chức thực hiện sáng tạo, nên phong trào tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, thực hiện “ba cùng” với nhân dân của lực lượng Công an Ðiện Biên trong hơn 20 năm qua đã đạt được những kết quả to lớn, thực sự tạo bước chuyển biến vượt bậc trên các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật, đã chủ động phòng ngừa ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lôi kéo, tụ tập, gây rối của các nhóm đối tượng, làm tan rã, đẩy lùi hoạt động phỉ, lập “Vương quốc Mông” và các hoạt động lợi dụng tôn giáo tiến hành chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn. Một minh chứng làm rõ sự chuyển biến về công tác an ninh trật tự trên địa bàn là thông qua tin tố giác của quần chúng, từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã đấu tranh thắng lợi 2.430 vụ, 2.939 đối tượng, thu: 508,12kg hêrôin, 126,25kg thuốc phiện, gần 8 triệu viên ma túy tổng hợp, 92 súng quân dụng, 35 xe ô tô, 15kg vàng, 135.000 USD, trên 12 tỷ đồng... Tập trung chỉ đạo xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham mưu xây dựng, củng cố gần 2.000 tổ an ninh nhân dân, cụm liên kết về an ninh trật tự, hàng ngàn tổ xung kích, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 62 dòng họ bình yên, 1.560 tổ hòa giải...

Xác định xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng quần chúng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chương trình, hoạt động, phong trào ý nghĩa, giàu tính nhân văn như: Phát động phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thường xuyên tổ chức các hoạt động báo công, về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, khó khăn, vùng sâu, vùng xa... Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”, 3 năm qua Công an tỉnh Ðiện Biên đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các xã, bản của các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên Ðông phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng, sửa chữa và bàn giao 2.800 ngôi nhà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, trong đó học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy được coi là yêu cầu bắt buộc, kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sĩ “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, là nền móng để xây dựng phẩm chất người công an cách mạng tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc; rèn đức, luyện tài để mỗi cán bộ, chiến sĩ tận tụy, hết sức phục vụ nhân dân. Ðó là trách nhiệm to lớn, đồng thời là niềm tự hào, là danh dự, điều thiêng liêng nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Ðiện Biên.

Hương Giang - Thành Trung (Công an tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top