Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

08:50 - Thứ Sáu, 08/09/2023 Lượt xem: 3680 In bài viết

ĐBP - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19), tỉnh Ðiện Biên đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt nguồn nhân lực hiện có, tiết kiệm chi ngân sách.

Áp dụng vị trí việc làm, nhất là tại bộ phận “một cửa” đã góp phần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, đơn vị. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tuấn Anh

Thu gọn đầu mối

Ngày 16/3/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Trong đó quán triệt, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung về tổ chức bộ máy và cán bộ, quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế; tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết.

Việc tổ chức triển khai được thực hiện dân chủ, công khai, sâu rộng giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị. Vì vậy quá trình thực hiện luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Trong quá trình triển khai, các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập đều xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện, lấy ý kiến, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp. Từ đó, có những giải quyết thấu đáo về chính sách, đảm bảo đúng quy định, tránh thiệt thòi cho viên chức, người lao động bị ảnh hưởng khi sắp xếp. Tại thời điểm ngày 30/4/2015 tổng số đơn vị sự nghiệp công lập là 669 đơn vị. Ðến nay, toàn tỉnh còn 582 đơn vị, giảm 87 đơn vị (đạt tỷ lệ 13%); đồng thời, giai đoạn 2015 - 2021 tinh giản biên chế được 1.478 người (vượt mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 19).

Ðiển hình như: Lĩnh vực y tế đã thực hiện hợp nhất 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế, để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; sáp nhập 10 Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế vào trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; giải thể 11/18 phòng khám đa khoa khu vực thuộc trung tâm y tế cấp huyện. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Phát triển chăn nuôi, Trung tâm Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi; hợp nhất Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư cấp huyện, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Tăng hiệu quả công tác

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc triển khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 19 đã giúp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống đã giảm đầu mối, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Không những tăng hiệu quả công tác, thực tiễn cũng cho thấy việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Mường Ảng là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19. Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện Mường Ảng đã xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Năm 2015 huyện có 45 đơn vị sự nghiệp và tổ chức trực thuộc, hiện nay giảm còn 41 đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc áp dụng vị trí việc làm đã góp phần rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Ðó là một số đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sáp nhập vượt quá số lượng cấp phó theo quy định. Việc sắp xếp, tổ chức lại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Do Ðiện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt phức tạp, mật độ dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế, dân trí không đồng đều nên việc sáp nhập các đơn vị trường học chưa thực sự phù hợp.

Tuấn Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top