Tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề ra những giải pháp giúp Điện Biên phát triển nhanh và bền vững (*)

15:52 - Thứ Sáu, 08/09/2023 Lượt xem: 3955 In bài viết

(Trích phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

…Thực hiện Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy; hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Hội nghị sơ kết ngày hôm nay có sự hiện diện của các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; cùng các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

...Để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo các thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp xây dựng dự thảo 02 báo cáo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: (1)- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2)- Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tài liệu đã gửi tới các đại biểu dự hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tập trung thảo luận:

...Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ tỉnh, của chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chúng ta đã cơ bản hoàn thành 10/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với mục tiêu đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa được đầu tư đồng bộ; một số dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách triển khai chậm; các thành phần kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô còn nhỏ lẻ; tiềm năng về rừng và đất rừng chưa được khai thác hiệu quả; năng lực cạnh tranh của tỉnh còn yếu; công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ nhưng chưa bền vững, số hộ có nguy cơ tái nghèo cao; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nguồn nhân lực trình độ cao còn hạn chế. Một số loại hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân đạt thấp so với kế hoạch; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý làm việc cầm chừng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự báo trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về an ninh chính trị và phát triển kinh tế; trong nước, rủi ro vĩ mô có thể gia tăng do chương trình hồi phục kinh tế triển khai chậm so với kế hoạch; lạm phát bình quân nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn nửa đầu nhiệm kỳ; biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan, sẽ gây áp lực lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tuy nhiên, cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi như: Năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với việc Cảng Hàng không Điện Biên sẽ mở cửa trở lại để tiếp tục khai thác các loại máy bay cỡ lớn; các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại, dịch vụ tiếp tục được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó là kết quả của việc mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước, tổ chức quốc tế trong thời gian qua sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, con người Điện Biên, giúp tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Dự ước đến hết năm 2025, chúng ta sẽ hoàn thành 100% nhóm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; trong đó, có 6/18 nhóm chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết, 12/18 nhóm chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không thực hiện điều chỉnh mục tiêu, tiếp tục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị tiếp tục đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra.

Tại hội nghị sơ kết ngày hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến đối với các báo cáo trình tại hội nghị, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện, ban hành làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra.

...Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 với nội dung rất quan trọng; tôi tin tưởng và mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đề ra những chủ trương, giải pháp quan trọng giúp tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng và sự mong đợi của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đầu đề do Tòa soạn đặt (*)

Bình luận

Tin khác

Back To Top