Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

09:16 - Thứ Hai, 11/09/2023 Lượt xem: 3152 In bài viết

ĐBP - Trước những yêu cầu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Ðảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Ðảng bộ tỉnh đã có nhiều nỗ lực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng. Kết quả hoạt động của UBKT các cấp góp phần quan trọng xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ðoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy thực hiện giám sát tại Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Ðiện Biên. Ảnh: Nguyễn Tuyết Khanh

Xác định để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Do đó, khắc phục những khó khăn, ngay từ đầu nhiệm kỳ UBKT các cấp đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Bằng nhiều cách làm, hình thức linh hoạt, bám sát các văn bản của Trung ương, như: Quy định số 22-QÐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng; Quy định số 24-QÐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Ðiều lệ Ðảng; Quy định số 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cùng nhiều văn bản khác đã được phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cũng như chấp hành nghiêm túc các quy định của Ðảng.

Trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/5/2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; phối hợp với các cơ quan chức năng và trực tiếp ban hành nhiều quy chế, quy định cụ thể hóa các quy định của Ðảng, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời ban hành các quy chế, quy định ở cấp mình theo hướng cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, như: Quản lý tài chính; quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; tổ chức, thực hiện phòng chống dịch Covid-19…

Với sự tham mưu, giúp việc tích cực, chủ động của UBKT các cấp, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 671 tổ chức đảng, 1.057 đảng viên (tăng 165 tổ chức đảng và 238 đảng viên so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020); giám sát chuyên đề 427 tổ chức đảng và 613 đảng viên (tăng 244 tổ chức đảng, 165 đảng viên so với cùng kỳ). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và quy định của Nhà nước về giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng cơ bản, công tác dân vận, tôn giáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ; kê khai tài sản thu nhập… Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng được nâng lên. Ðồng thời, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 606 đảng viên.

UBKT các cấp đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của UBKT theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Mặc dù lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn ít, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra; bằng nhiều biện pháp linh hoạt, chủ động, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 33 đảng viên (tăng 9 tổ chức đảng, giảm 14 đảng viên so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020). Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên bằng các hình thức khiển trách (20 đảng viên), cảnh cáo (1 đảng viên). Ðồng thời, UBKT các cấp đã triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng; giải quyết tố cáo; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn; thi hành kỷ luật 127 đảng viên...

Ðể phòng ngừa và kịp thời phát hiện sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp tiến hành giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Trong hoạt động giám sát thường xuyên, cấp ủy, UBKT các cấp đã phân công cấp ủy viên, ủy viên UBKT phụ trách, theo dõi các tổ chức đảng. Qua việc tham dự các cuộc họp, xem xét báo cáo, nắm tình hình, nhiều vấn đề, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những khó khăn, vướng mắc, bất cập... đã kịp thời được phát hiện, chấn chỉnh. Cùng với giám sát thường xuyên, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, đồng thời trực tiếp thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 427 tổ chức đảng, 613 đảng viên (tăng 244 tổ chức đảng, 165 đảng viên so với cùng kỳ, nhiệm kỳ 2015 - 2020); UBKT các cấp giám sát chuyên đề 299 tổ chức đảng, 178 đảng viên (tăng 155 tổ chức đảng, 69 đảng viên so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020). Qua giám sát chuyên đề đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, không để phát sinh sai phạm nghiêm trọng.

Với những kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, có thể thấy sự quyết tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng.

Nguyễn Tuyết Khanh
Bình luận

Tin khác

Back To Top