Nậm Pồ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

09:06 - Thứ Ba, 12/09/2023 Lượt xem: 3255 In bài viết

ĐBP - Xác định nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ đã đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất… Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức các phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch ,vững mạnh. Với phương châm “học đi đôi với hành”, “lấy người học làm trung tâm”, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện đã đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng phù hợp với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đang đặt ra.

Ông Lò Văn Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc huyện Nậm Pồ cho biết: Trung tâm hiện có 3 cán bộ, giảng viên chuyên trách, 14 giảng viên kiêm chức. Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng, phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở. Ðồng thời, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giảng viên chú trọng bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng.

Ðổi mới cách ra đề thi, đề kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm; giảng viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy truyền thống kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, khai thác tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy, như: Xây dựng giáo án điện tử sinh động, sử dụng hình ảnh tư liệu, video, clip minh họa... Tăng cường trao đổi thông tin giữa người dạy và người học, tạo không khí phấn khởi, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Tạo môi trường rèn luyện tốt về ý thức tổ chức kỷ luật cho học viên góp phần củng cố, bồi đắp, giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ năm 2017 - tháng 8/2023, Trung tâm tổ chức 124 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 7.584 học viên; trong đó, 38 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, 27 lớp bồi dưỡng LLCT đảng viên mới, 8 lớp trung cấp LLCT…

Tuy nhiên, theo ông Lò Văn Kiên do là huyện mới thành lập nên công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên ở Nậm Pồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt từ khi huyện được thành lập chưa được đầu tư về trụ sở làm việc, hội trường, nhà ký túc xá, nhà ăn cho học viên (hiện nay đang mượn 2 phòng công vụ để làm nơi làm việc). Ðối với lớp sơ cấp lý luận chính trị, hiện huyện không thể tổ chức mở lớp do không bố trí được chỗ ở, sinh hoạt, ăn uống cho học viên… khó khăn về thực hiện chế độ chính sách đối với các lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho MTTQ và các đoàn thể; lớp bồi dưỡng các chuyên đề.

Ðể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, thời gian tới Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ; mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức để thống nhất nội dung bài giảng, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy.

Ðồng thời, Trung tâm cử người tham gia dự giảng, dự thi các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do tỉnh tổ chức; khảo sát lấy ý kiến của học viên về phương pháp giảng dạy của từng giảng viên để rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức… Trung tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả 12 phòng làm việc, phòng học sau khi được Huyện ủy bàn giao từ trụ sở cũ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top