Nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

12:52 - Thứ Ba, 12/09/2023 Lượt xem: 3688 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/9), Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng dự và phát biểu tại điểm cầu Điện Biên.

Hội nghị nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt toàn văn Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết luận nêu rõ, qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội NCT được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế trong công tác chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò NCT, từ đó xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội NCT phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hội NCT và công tác NCT; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên...

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top