Dân với Ðảng

Không thể né tránh, cầm chừng

09:47 - Thứ Tư, 20/09/2023 Lượt xem: 4278 In bài viết

ĐBP - Tỉnh ủy Ðiện Biên mới hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Ðảng bộ và nhân dân đã chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 10/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Nhân dân phấn khởi trước những kết quả được tạo dựng trong gian khó ấy. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ càng phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành các mục tiêu. Ðiều này đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Dư luận cũng cho rằng hiện đang có tình trạng cán bộ, đảng viên… sợ trách nhiệm. Tình trạng này đã không còn mang tính cá biệt mà đã có biểu hiện ở một số lĩnh vực. Phổ biến là tình trạng cán bộ giải quyết công việc theo nếp cũ, hạn chế sáng tạo, đề xuất; có tình trạng làm việc cầm chừng, thụ động chờ đợi hướng dẫn từ cấp trên… Sợ trách nhiệm dẫn đến hậu quả trước mắt là công việc trì trệ, thậm chí mất thời điểm tốt để hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Cho nên, ở góc độ nào đó, cán bộ sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng là đang cản trở sự phát triển.

Ðể khích lệ, tạo động lực và môi trường phù hợp để cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, tại Công văn số 1324 - CV/TU, ngày 16/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo về thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ðây là một trong những đợt sinh hoạt chính trị để mỗi tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên nhận diện biểu hiện, nguyên nhân để chủ động soi chiếu tự khắc phục và loại bỏ bệnh sợ trách nhiệm.

Nhân dân mong cán bộ không thể làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm. Căn bệnh này cần được nhận diện rõ và loại bỏ kịp thời để không cản trở sự phát triển chung của tỉnh.

Bảo Thương
Bình luận

Tin khác

Back To Top