Đoàn kiểm tra theo Quyết định 894 làm việc tại Điện Biên

18:02 - Thứ Năm, 21/09/2023 Lượt xem: 4284 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 894-QĐ/TW, ngày 7/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Điện Biên do đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên và Thành ủy Điện Biên Phủ.

 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Điện Biên Phủ giải trình với Đoàn kểm tra theo Quyết định 894 của Ban Bí thư Trung ương Đảng các nội dung liên quan đến việc khó khăn trong phát triển đảng viên.

Nội dung làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm (gọi tắt là Quyết định 894).

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên và Thành ủy Điện Biên Phủ nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhấn mạnh việc nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Chỉ thị số 26; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định. Cùng với đó, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan.

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định 894 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Điện Biên và Thành uỷ Điện Biên Phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 21 và Chỉ thị số 26, như: Công tác lãnh đạo thực hiện kiểm tra, tự phát hiện, xử lý vi phạm trong nội bộ tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có lúc chưa sâu sát dẫn tới cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; công tác phát triển đảng viên còn hạn chế; việc đôn đốc, chỉ đạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình tại một số chi bộ chất lượng chưa cao, chưa sát thực tiễn. Đối với Chỉ thị 26, do đây là tài liệu tối mật, không được phổ biến rộng rãi đã dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện…

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác đã phân tích những mặt tích cực, làm rõ tồn tại, hạn chế trong nội dung kiểm tra theo Quyết định 894 của Ban Bí thư. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Điện Biên và Thành ủy Điện Biên Phủ khắc phục khó khăn, tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top