Ðảng đoàn HÐND tỉnh lãnh đạo phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QÐ/TW

09:06 - Thứ Hai, 13/11/2023 Lượt xem: 3312 In bài viết

ĐBP - Trong thời gian qua, Ðảng đoàn HÐND tỉnh đã lãnh đạo HÐND, Thường trực HÐND, các Ban của HÐND, đại biểu HÐND tỉnh tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nói chung và công tác phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QÐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch HÐND tỉnh phát biểu tại phiên họp Thường trực HÐND tỉnh.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ðảng đoàn HÐND tỉnh đã lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, được các cấp ủy Ðảng, chính quyền, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, với những kết quả nổi bật.

Cụ thể, thực hiện các nội dung phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng đoàn HÐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HÐND, các Ban HÐND tổ chức thành công 15 kỳ họp của HÐND tỉnh (4 kỳ họp khóa XIV và 11 kỳ họp khóa XV) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Thông qua 258 nghị quyết (54 nghị quyết của HÐND tỉnh khóa XIV và 204 nghị quyết HÐND tỉnh XV) trên các lĩnh vực; các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo Thường trực HÐND tỉnh xử lý hơn 90 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng chính sách, đúng quy định; kịp thời cùng UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Về thực hiện các nội dung phối hợp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, Ðảng đoàn HÐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HÐND, tổ đại biểu HÐND, đại biểu HÐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cứ tri trước và sau kỳ họp thường lệ, thông tin đầy đủ, kịp thời tới cử tri và Nhân dân nội dung kỳ họp HÐND tỉnh theo quy định; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đề xuất kiến nghị với HÐND, UBND tỉnh tại kỳ hợp thường lệ của HÐND tỉnh. Ðến nay, có 50/59 ý kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong, thông tin đến cử tri, 9/55 ý kiến đang được giải quyết theo quy định. Lãnh đạo HÐND, Thường trực HÐND, các Ban HÐND, các Tổ đại biểu tỉnh tổ chức 28 cuộc giám sát (2 cuộc khóa XIV và 26 cuộc khóa XV) tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau giám sát, HÐND, Thường trực HÐND, các Ban của HÐND tỉnh, tổ đại biểu HÐND tỉnh đã kiến nghị trên 200 vấn đề với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Qua hoạt động giám sát đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương thấy được trách nhiệm, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng đoàn HÐND tỉnh, Thường trực HÐND tỉnh tiếp trên 70 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và nơi làm việc, trong đó tiếp thường xuyên 1 vụ đông người tại trụ sở làm việc; tiếp nhận, xử lý 324 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HÐND tỉnh, đại biểu HÐND tỉnh. Trong đó đã chuyển 55 đơn đủ điều kiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; ban hành thông báo, trả lời cho 25 công dân; các đơn còn lại không đủ điều kiện xử lý, thực hiện xếp lưu theo quy định. Ðối với những đơn có nội dung phức tạp, những vụ việc kéo dài, những vụ việc đã được đôn đốc thực hiện nhiều lần nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa giải quyết dứt điểm, chỉ đạo Thường trực HÐND tỉnh phân công các Ban của HÐND tỉnh thực hiện giám sát, khảo sát. Phân công tổ đại biểu HÐND tỉnh huyện Mường Chà, huyện Mường Ảng tổ chức khảo sát về các vấn đề nổi cộm, được dư luận và Nhân dân quan tâm. Chỉ đạo các tổ đại biểu HÐND TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên, huyện Ðiện Biên Ðông theo dõi, nắm tình hình các vụ việc tác động đến dư luận xã hội...

Bài, ảnh: Nguyễn Thắng (HÐND tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top