Phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao

09:17 - Thứ Năm, 30/11/2023 Lượt xem: 3406 In bài viết

Hôm qua, tại Thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp hoàn thành khối lượng công việc lớn, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm rất cao của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong 22,5 ngày qua.

Tiếp nối kết quả những kỳ họp trước, phát huy tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng cao, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện cao nhất sự “Tận tâm-Tận lực-Tích cực-Tâm huyết-Trách nhiệm” trong phiên chất vấn và làm rõ vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm. Với kinh nghiệm, tri thức và bản lĩnh vững vàng đã được tích lũy, các đại biểu Quốc hội thể hiện ngày càng cao vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, trên diễn đàn kỳ họp và các hoạt động ngoài kỳ họp.

Với tỷ lệ tán thành rất cao, tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 8 dự án luật và thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 6 về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tiếp tục ghi thêm dấu mốc thành công với nhiều sự đổi mới, nhiều quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Điểm nhấn tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó xác định rõ địa chỉ, phạm vi thời gian và trách nhiệm, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, được xem là phương thức giám sát quan trọng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân cả nước.

Về lĩnh vực lập pháp, các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp này là những nhiệm vụ lập pháp đã được xác định tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua với số lượng lớn dự án, dự thảo, nhiều hơn so với thông lệ các kỳ họp trước. Đây là các đạo luật có ý nghĩa chính trị-xã hội quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách.

Các đại biểu Quốc hội đã phân tích, thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Trung ương từ kết quả nghiên cứu kỹ lưỡng và tổng kết thực tiễn thấu đáo, chắc chắn. Nhiều dự án, dự thảo luật có nội dung phức tạp, phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của đại đa số người dân và doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy, tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Quốc hội vừa qua cũng đã dành thời gian tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, nhiều kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia...

Từ thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và nhiều kết quả quan trọng đạt được sau nửa nhiệm kỳ, có thể khẳng định: Nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng được thể chế hóa kịp thời tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội khóa XV, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tốt đẹp, mang lại kết quả cao nhất các nhiệm vụ trong năm 2024, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top