Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

17:52 - Thứ Năm, 30/11/2023 Lượt xem: 3757 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (30/11), Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận, xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch năm 2024. Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024; tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán, phân bổ thu, chi ngân sách năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm, giai đoạn 2024 - 2026; việc xin chủ trương trình HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; xin chủ trương trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 14/26 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đạt và vượt kế hoạch; trong đó, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 7,01%, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt khá cao so bình quân chung của cả nước (dự báo 5%), thuộc tốp đầu của 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị kinh tế từng bước được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng định hướng...

Lãnh đạo Huyện ủy Tuần Giáo chia sẻ cách làm hay trong phát triển diện tích cây mắc ca trên địa bàn. 

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là điểm sáng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn ngành; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 14,36%); các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành đưa vào khai thác trở lại từ ngày 2/12/2023 sẽ là động lực, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm tới. Ngoài ra, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 28,93%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 26,45%; tổng doanh thu hoạt động vận tải tăng 45,12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 33,76%.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2023 đã có 3.104/5.000 hộ hoàn thành việc làm nhà theo Đề án vận động, hỗ tr làm nhà đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Lãnh đạo Huyện ủy Mường Chà tham gia ý kiến bổ sung vào báo cáo kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo gắn với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp 2.156 đảng viên, thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 5 chi bộ thôn, bản; hoàn thành 100% xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự…

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại biểu cũng thống nhất thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024 và các nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời cho biết, năm 2024 dự báo sẽ có những thời cơ, thuận lợi, đây là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025… Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, như: Hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị, các công trình thiết yếu, cơ sở lưu trú để khánh thành trong dịp tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế. Cùng với đó, toàn tỉnh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top