Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra(*)

18:03 - Thứ Năm, 30/11/2023 Lượt xem: 4612 In bài viết

(Trích phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

…Sau 1/2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung theo chương trình đề ra.

Các ý kiến phát biểu, tham gia đã cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá trong các dự thảo báo cáo; đồng thời, làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; thống nhất thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy.

Tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua:

Về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023

Năm 2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,1%, cao hơn bình quân chung của cả nước, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là việc hoàn thành Cảng hàng không Điện Biên Phủ, các dự án thủy điện, các dự án phát triển đô thị...

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc; lượng khách du lịch và doanh thu từ hoạt động du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh ta đã được Ban Bí thư Trung ương cho chủ trương thực hiện Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,32% so với năm 2022; Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên được thực hiện kịp thời, hiệu quả, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH hội tỉnh được thực hiện theo đúng quy định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, sự đồng thuận xã hội được tăng cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, những chúng ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được chúng ta thẳng thắn chỉ ra trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm 2024, để quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2024, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chính mà Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Năm 2024, là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của tỉnh (kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 20 năm thành lập tỉnh Điện Biên, Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024...) cùng với việc Cảng hàng không Điện Biên Phủ đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, sẽ tạo động lực quan trọng giúp quảng bá hình ảnh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Dự báo năm 2024 sẽ có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen; chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra ngay từ đầu năm.

Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,5%; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh; tập trung hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tập trung hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị, các công trình thiết yếu, cơ sở lưu trú để khánh thành trong dịp tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1; hoàn thành Dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên; phấn đấu hoàn thành Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL279, QL12 và Dự án Kè sông Nậm Rốm sử dụng vốn vay ODA.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động tri ân đối với những người có công với đất nước, chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo người cao tuổi, trẻ em... gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Hoàn thành công tác lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân; triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chỉ đạo của Trung ương. Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định; khi cần thiết, theo yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Trung ương, kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp.

Các cấp ủy, UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định Đảng; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh hoặc có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

Về các nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo, dự thảo trình bày tại Hội nghị; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để hoàn thiện nội dung, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất.

…Dự báo năm 2024, với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với những kết quả quan trọng chúng ta đạt được trong năm 2023, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng: Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đến hết năm 2024, chúng ta sẽ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chính mà Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra…

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top